Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of construction heliport

Karolina Ogrodowska

Abstract

The subject of this thesis is project of construction hospital heliport, which was projected as a reinforced, monolithic structure in flat slab floor system. Project has been divided into parts: theoretical and practical. Theoretical part contains guidelines for design of heliports, describes calculation methods of flat slab floor system, presents solutions for structural - technical measures adopted in the thesis and gives examples of location heliports. The practical part include the technical description of the location, equipment, construction of heliport, the ground parking placed under the heliport, as well as communications parts which connecting the heliport slab with hospital complex. There has been calculated dead loads and live loads of exploitation, wind, snow and dynamic load of helicopter. Static analysis has been made in the program Robot Structural Analysis 2016. In order to obtain internal forces, the heliport has been modeled as spatial object, while verification serviceability limit state has been done for theoretical reinforcement in replacement model where columns are elastic supports. Calculated building elements: • Heliport slab – thickness 32 cm • Reinforced concrete column 30 x 30 cm • Spread foundation 250 x 250 cm and height of 50 cm • Reinforced concrete stairs with plate thickness 15 cm • Stair landing beam - 30 x 30 cm
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Ogrodowska (FCE) Karolina Ogrodowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji lądowiska dla helikopterów
Supervisor
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4392
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
płyta lądowiska, układ płytowo – słupowy, konstrukcja, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności
Keywords in English
slab of heliport, flat slab floor system, construction, ultimate limit state, serviceability limit state
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt przyszpitalnego lądowiska dla helikopterów, które zaprojekowane zostało jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna w układzie konstrukcyjnym płytowo- słupowym. Projekt został podzielony na część teoretyczną i projektową. W części teoretycznej zawarto wytyczne dotyczące projektowania lądowisk, opisano metody obliczania układów płytowo – słupowych, przedstawiono propozycje rozwiązań konstrukcyjno – technicznych przyjętych w opracowaniu oraz podano przykłady lokalizacji lądowisk. W części projektowej przedstawiono opis techniczny dotyczący położenia, wyposażenia oraz konstrukcji lądowiska jak również parkingu naziemnego znajdującego się pod nim, a także części komunikacyjnych łączących lądowisko z kompleksem szpitalnym. Zestawiono obciążenia stałe oraz zmienne – użytkowe, od wiatru i śniegu oraz obciążenia od helikoptera uwzględniając efekt uderzeniowy dla płyty lądowiska. Analizy statycznej dokonano w programie Robot Structural Analysis 2016. Do uzyskania sił wewnętrznych lądowisko zamodelowano jako obiekt przestrzenny, z kolei sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności dokonano dla zbrojenia teoretycznego w modelu zastępczym w którym słupy zostały wprowadzone jako podpory sprężyste. Wymiarowane elementy konstrukcji budynku: • Płyta lądowiska gr. 32 cm • Słup żelbetowy o wymiarach 30 x 30 cm – w sytuacji obliczeniowej trwałej oraz wyjątkowej • Stopa fundamentowa o wymiarach 250 x 250 cm i wysokości 50 cm • Schody żelbetowe o grubości płyty 15 cm • Belka spocznikowa o wymiarach 30 x 30 cm
File
  • File: 1
    praca inż-Ogrodowska Karolina-251939.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10933

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4db3f3d5972481c8e354575d71887c7/
URN
urn:pw-repo:WUTb4db3f3d5972481c8e354575d71887c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page