Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Guidelines to the plan of reconstruction of the road in Zapiecki village in nowodworski county

Jan Mateusz Kalisiak

Abstract

The following BSc Thesis presents a plan of reconstruction of the communal dirt road, located in the rural area, partly built. It is the road which provide the only communication way in the village of Zapiecki. The aim of the reconstruction is the improvement of technical characteristics of the road and increase the comfort and safety of the road users. In the BSc Thesis were used solutions, which allow to pursue purposes mentioned above, by optimizing investment costs. To realize the goals were proposed the following solutions: - widening the carriageway and building a new road surface with asphalt concrete, - reorganisation of the pedestrian traffic by building the pavement and the ground shoulders of sufficent width, - building bus bays and bus stops, - building personal road exits, - modernisation of the junction at the entrance to the village. The thesis is divided into descriptive and graphical parts. The first contains the description of the existing condition and the technical description of the project of reconstructed road section. The second covers the design drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Mateusz Kalisiak (FCE) Jan Mateusz Kalisiak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Założenia projektu budowlanego przebudowy drogi w miejscowości Zapiecki w powiecie nowodworskim
Supervisor
Krzysztof Józef Gradkowski (FCE/IRB) Krzysztof Józef Gradkowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Conductor
Roman Nagórski (FCE/IRB) Roman Nagórski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
28 + 18 k.
Internal identifier
DIL-3802
Reviewers
Krzysztof Józef Gradkowski (FCE/IRB) Krzysztof Józef Gradkowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
przebudowa drogi, budowa chodnika, modernizacja nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu
Keywords in English
road reconstruction, pavement building, modernisation of road surface, safety improvement, improvement of driving conditions
Abstract in Polish
Praca przedstawia projekt przebudowy gruntowej drogi gminnej, biegnącej przez teren wiejski, częściowo zabudowany. Jest to droga stanowiąca jedyny ciąg komunikacyjny w miejscowości, przez którą przebiega. Celem przebudowy jest poprawa właściwości technicznych drogi oraz wzrost komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników. W pracy zastosowano rozwiązania, które pozwalają zrealizować powyższe cele, przy dążeniu do optymalizacji kosztów inwestycji. Dla spełnienia założonych celów zaproponowano następujące rozwiązania: - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, - uporządkowanie ruchu pieszych przez wykonanie chodnika oraz poboczy odpowiedniej szerokości, - budowa zatok autobusowych i peronów oraz wiat przystankowych, - wykonanie zjazdów indywidualnych, - modernizacja skrzyżowania na wjeździe do miejscowości. Pracę podzielono na części opisową i graficzną. Pierwsza zawiera opis stanu istniejącego i opis techniczny do projektu przebudowywanego odcinka drogi. Druga obejmuje rysunki projektowe.
File
  • File: 1
    praca inż-kalisiak jan-243564.pdf
    of 19-04-2016
    1 MB
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4515

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb49a34d4de724d559d6c67101fc6ae35/
URN
urn:pw-repo:WUTb49a34d4de724d559d6c67101fc6ae35

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page