Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of encapsulation process of active ingredients in chemical and biomedical engineering

Weronika Kosińska

Abstract

The thesis concerns the analysis of applications of active ingredients encapsulation in chemical and biomedical engineering. Encapsulation is a process of enclosing of active ingredients in a core surrounded by a membrane or dispersing the ingredients in the matrix material to obtain solid/liquid micro/nanoparticles/drops. As an example of using encapsulation process in biomedical engineering the problem of living cells encapsulation and banking was described. It was also discussed the cells encapsulation and cryopreservation within multiple emulsion system and an influence of cryoprotectants on the stability of multiple emulsions. The characteristics of multiple emulsions, including drop size distributions of internal and membrane phase have been determined and presented. The results showed that multiple emulsions may be considered as a new environment for freezing and storing cells. Application of encapsulation process in chemical engineering has been presented for separation and extraction of amino acid by multiple emulsions as emulsion liquid membranes (ELM’s). It was discussed the transport process of amino acid from continuous phase of multiple emulsion to internal droplets with using a suitable carrier in the membrane phase of the emulsion. The advantages and limitations of the ELM process have been shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Kosińska (FCPE) Weronika Kosińska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie procesu enkapsulacji składników aktywnych w inżynierii chemicznej i biomedycznej
Supervisor
Ewa Dłuska (FCPE/DPKT) Ewa Dłuska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
DICHP-2514
Reviewers
Ewa Dłuska (FCPE/DPKT) Ewa Dłuska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Agata Maria Bąk (FCPE/DCRED) Agata Maria Bąk,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
enkapsulacja. emulsje wielokrotne, krioprezerwacja, bankowanie
Keywords in English
encapsulation, multiple emulsions, cryopreservation, banking
Abstract in Polish
Praca dotyczy analizy zastosowania procesu enkapsulacji w inżynierii chemicznej i biomedycznej. Enkapsulacja to proces otrzymywania ciekłych/stałych mikro/nanocząstek/kropel w wyniku zamykania składników aktywnych w rdzeniach otoczonych membraną lub rozpraszania składników w materiale matrycy. Jako przykład zastosowań w inżynierii biomedycznej przedstawiono enkapsulację materiału biologicznego w postaci żywych komórek i scharakteryzowano problem bankowania komórek. Omówiono proces enkapsulacji realizowany z wykorzystaniem emulsji wielokrotnych i przeprowadzono dyskusję wyników badań doświadczalnych wpływu krioprotektantów na stabilność emulsji wielokrotnych. Sporządzono charakterystyki układów emulsyjnych obejmujące rozkłady wielkości kropel faz membranowych i wewnętrznych. Wyniki badań wykazały, że emulsje wielokrotne mogą stać się nową formą środowiska do mrożenia i przechowywania komórek. Za przykład procesu enkapsulacji w inżynierii chemicznej posłużył proces separacji i ekstrakcji aminokwasów z zastosowaniem emulsyjnych membran ciekłych (ang. Emulsion Liquid Membrane -ELM). Omówiono etapy procesu transportu aminokwasu z fazy ciągłej emulsji do kropel fazy wewnętrznej z wykorzystaniem odpowiedniego przenośnika w fazie membranowej emulsji. Przedstawiono zalety i ograniczenia stosowania emulsyjnych membran ciekłych.
File
  • File: 1
    1018797-Weronika Kosińska- Zastosowania procesu enkapulacji składników aktywnych w inżynierii chemicznej i biomedycznej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8950

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb46541b0d96a434e8487b0e888425b8e/
URN
urn:pw-repo:WUTb46541b0d96a434e8487b0e888425b8e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page