Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computational module designed for digital signal processing for CELL Broadband architecture

Karol Szumski

Abstract

This paper describes a set of C functions utilizing the Cell Broadband Engine processor for increased performance. Also described is the methodology used in their creation. This project was designed to be easily extended later with additional modules. Due to this a separate set of functions was created to ease the creation of said modules. Also included are examples of use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Szumski (FEIT/PE) Karol Szumski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduł obliczeniowy realizujący wybrane algorytmy dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów na architekturze Cell Broadband Engine
Supervisor
Krzysztof Kulpa (FEIT/PE) Krzysztof Kulpa,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002180
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W niniejszej pracy pracy prezentuje zbiór funkcji języka C wykorzystujących właściwości architektury Cell Broadband Engine w celu przyśpieszenia oblicze? numerycznych oraz opisuje metodologie wykorzystaną przy ich implementacji. Projekt wykonywany był z myślą o późniejszym rozszerzeniu jego możliwości o kolejne moduły. Zawiera zbiór funkcji przyśpieszających implementacje kolejnych algorytmów. Wraz z systemem udostępnione są przykłady demonstrujące jego wykorzystanie.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb44d20713409464e8bbab501e44edcf2/
URN
urn:pw-repo:WUTb44d20713409464e8bbab501e44edcf2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page