Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt i analiza wytrzymałościowa ramy wału uprawowego Cambridge

Mateusz Giemza

Abstract

The purpose of the thesis was to design the Cambridge roller frame. The main assumption was to reuse some elements from the old machine which turned out to be nonfunctional. At the beginning different kinds of roller which are use in agriculture were presented and their structure and purpose were described. In the next part, the construction solutions existing on the market were reviewed, the project assumption was defined and the schematic design of the roller was created. Also the most important dimensions were determined and the necessary components were selected. The developed schematic design enabled to build a geometric model in the SolidWorks program. The designed frame was subjected to strength finite element analyses using the Simulation module. The structure has been loaded with different forces that occur during exploitation. After analyzing the results several structural changes have been proposed to increase the strength of the designed frame. FE calculations carried out again showed that the modified structure meets the assumed criteria. At the end necessary equipment elements were added and a complete three-dimensional model of the roller frame was presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Giemza (WSiMR) Mateusz Giemza Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Promotor
Mariusz Pyrz (WSiMR/IPiMR) Mariusz Pyrz Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2122
Recenzenci
Krzysztof Twardoch (WSiMR/IPBM) Krzysztof Twardoch Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Mariusz Pyrz (WSiMR/IPiMR) Mariusz Pyrz Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
wał uprawowy Cambridge, maszyna rolnicza, projektowanie, MES, analiza wytrzymałościowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
Cambridge roller, agricultural machine, designing , FEM, strength analysis
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było zaprojektowanie ramy wału uprawowego Cambridge. Głównym założeniem było wykorzystanie elementów roboczych ze starej maszyny która okazała się niefunkcjonalna. Na wstępie przedstawiono różne rodzaje wałów stosowanych w rolnictwie oraz opisano ich budowę i zastosowanie. W następnej części dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych dostępnych na rynku, sformułowano założenia projektowe, przedstawiono schemat wału uprawowego oraz określono najważniejsze wymiary i dobrano niezbędne części. Opracowany schemat posłużył do budowy modelu geometrycznego w programie SolidWorks. Zaprojektowaną ramę poddano analizie wytrzymałościowej MES, przy użyciu modułu Simulation. Konstrukcja została obciążona różnymi siłami, które występują w trakcie eksplantacji. Po przeprowadzeniu analizy wyników zaproponowano kilka zmian konstrukcyjnych zwiększających wytrzymałość projektowanej ramy. Ponownie przeprowadzone obliczenia wykazały spełnienie przez zmodyfikowaną konstrukcję założonych kryteriów. Na zakończenie dobrano niezbędne elementy wyposażenia i przedstawiono kompletny model przestrzenny ramy wału uprawowego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_Mateusz_Giemza.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33743

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb444419d4f95440d8e74f7a5005b6dd7/
URN
urn:pw-repo:WUTb444419d4f95440d8e74f7a5005b6dd7

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony