Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt i analiza wytrzymałościowa ramy wału uprawowego Cambridge

Mateusz Giemza

Abstract

The purpose of the thesis was to design the Cambridge roller frame. The main assumption was to reuse some elements from the old machine which turned out to be nonfunctional. At the beginning different kinds of roller which are use in agriculture were presented and their structure and purpose were described. In the next part, the construction solutions existing on the market were reviewed, the project assumption was defined and the schematic design of the roller was created. Also the most important dimensions were determined and the necessary components were selected. The developed schematic design enabled to build a geometric model in the SolidWorks program. The designed frame was subjected to strength finite element analyses using the Simulation module. The structure has been loaded with different forces that occur during exploitation. After analyzing the results several structural changes have been proposed to increase the strength of the designed frame. FE calculations carried out again showed that the modified structure meets the assumed criteria. At the end necessary equipment elements were added and a complete three-dimensional model of the roller frame was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Giemza (FACME) Mateusz Giemza,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV&CE) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2122
Reviewers
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV&CE) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
wał uprawowy Cambridge, maszyna rolnicza, projektowanie, MES, analiza wytrzymałościowa
Keywords in English
Cambridge roller, agricultural machine, designing , FEM, strength analysis
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie ramy wału uprawowego Cambridge. Głównym założeniem było wykorzystanie elementów roboczych ze starej maszyny która okazała się niefunkcjonalna. Na wstępie przedstawiono różne rodzaje wałów stosowanych w rolnictwie oraz opisano ich budowę i zastosowanie. W następnej części dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych dostępnych na rynku, sformułowano założenia projektowe, przedstawiono schemat wału uprawowego oraz określono najważniejsze wymiary i dobrano niezbędne części. Opracowany schemat posłużył do budowy modelu geometrycznego w programie SolidWorks. Zaprojektowaną ramę poddano analizie wytrzymałościowej MES, przy użyciu modułu Simulation. Konstrukcja została obciążona różnymi siłami, które występują w trakcie eksplantacji. Po przeprowadzeniu analizy wyników zaproponowano kilka zmian konstrukcyjnych zwiększających wytrzymałość projektowanej ramy. Ponownie przeprowadzone obliczenia wykazały spełnienie przez zmodyfikowaną konstrukcję założonych kryteriów. Na zakończenie dobrano niezbędne elementy wyposażenia i przedstawiono kompletny model przestrzenny ramy wału uprawowego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Mateusz_Giemza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33743

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb444419d4f95440d8e74f7a5005b6dd7/
URN
urn:pw-repo:WUTb444419d4f95440d8e74f7a5005b6dd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page