Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The evaluation of the energy consumption of Extended Range Electric Vehicle in dynamic conditions

Joanna Jackiewicz

Abstract

The aim of the thesis was to make the energy consumption evaluation of Extended Range Electric Vehicle based on theoretical deliberations and the analysis of results of empirical studies, carried out on the chassis dynamometer. The theoretical part contains the description of electric and hybrid drive systems, as well as description of range extenders. A comparison of the exploitation and ecological properties of cars with conventional and electric drive has been presented. A review of previous research literature concerning the energy consumption of Extended Range Electric Vehicle was done. The practical part contains the analysis of the results of the three driving tests performed on a chassis dynamometer using an electric car. The average consumption of energy and fuel and the energy recovered during recuperative braking were calculated. After the analysis of the dynamic working conditions of the car’s drive system, it was stated that the biggest energy consumption and the biggest efficiency of its recovery occurs during dynamic city driving. It was also noticed that the most favorable zero-dimensional characteristic of vehicle velocity course for the assessment of the influence of dynamic conditions on energy consumption, average fuel consumption, recovered energy and recovery efficiency is the average value of acceleration and deceleration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Jackiewicz (FACME) Joanna Jackiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena zużycia energii przez samochód elektryczny o zwiększonym zasięgu jazdy w warunkach dynamicznych
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
69
Internal identifier
D-2010
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Zużycie energii, 2.Samochód elektryczny, 3.Testy jezdne, 4.Range extender, 5.Hamowanie rekuperacyjne
Keywords in English
1.Fuel consumption, 2.Electric vehicle, 3.Road tests, 4.Range extender, 5.Recuperative braking
Abstract in Polish
Celem pracy było dokonanie oceny zużycia energii przez samochód elektryczny o zwiększonym zasięgu jazdy na podstawie dostępnych rozważań teoretycznych oraz analizy wyników badań empirycznych pojazdu BMW i3-REX, wykonanych na hamowni podwoziowej. Część teoretyczna zawiera ogólną charakterystykę napędów elektrycznych oraz hybrydowych, a także opis urządzeń zwiększających zasięg samochodów elektrycznych. Przedstawiono porównanie właściwości eksploatacyjnych i ekologicznych samochodów z napędem konwencjonalnym oraz elektrycznym. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej dotychczasowych badań zużycia energii przez pojazdy elektryczne o zwiększonym zasięgu jazdy. W części praktycznej znajduje się analiza wyników badań pojazdu wykonanych na hamowni podwoziowej w trzech testach jezdnych. Wyznaczono średnie drogowe zużycie energii oraz paliwa, a także energię odzyskaną podczas hamowania rekuperacyjnego w poszczególnych testach. Analizując dynamiczne warunki pracy napędu badanego samochodu stwierdzono, że największe zużycie energii, a także największa sprawność jej odzysku występuje podczas dynamicznej jazdy miejskiej. Zauważono również, że najkorzystniejszą charakterystyką zerowymiarową przebiegu prędkości samochodu do oceny wpływu warunków dynamicznych na zużycie energii, średnie zużycie paliwa, energię odzyskaną oraz sprawność jej odzysku jest średnia wartość przyspieszenia oraz opóźnienia pojazdu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Joanna_Jackiewicz_275283.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30342

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4438d209ee04ca2887c9f4bdf6d360d/
URN
urn:pw-repo:WUTb4438d209ee04ca2887c9f4bdf6d360d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page