Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating depth map using stereo pair

Michalina Anna Pszczółkowska

Abstract

This work presents the results of engineering thesis related to the stereoscopic imaging and the depth maps determination from the disparity. During the work were implemented and analyzed various methods and measures of matching images, then choose the best one and investigate the effect of changing its parameters. The result of the work is the application, which process two stereoscopic images. The program gives the ability to change parameters, preview the images and saving created depth map.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michalina Anna Pszczółkowska (FEIT) Michalina Anna Pszczółkowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Tworzenie map głębi z wykorzystaniem stereopary
Supervisor
Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
21/I/16
Reviewers
Andrzej Buchowicz (FEIT/IRMT) Andrzej Buchowicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
mapa głębi, stereoskopia, stereoskopia, cyfrowe przetwarzanie obrazów, dysparycja, multimedia, 3D, Java, segmentacja, metody dopasowania obrazów, miary podobieństw, SAD, GRAD, RANK, kanoniczny układ kamer
Keywords in English
depth map, stereoscopy, disparity, 3D, Java, image processing, segmentation, similarity measures, computer vision, correspondence methods
Abstract in Polish
Niniejszy dokument przedstawia wyniki pracy inżynierskiej związanej z obrazowaniem stereoskopowym i wyznaczaniem map głębi na podstawie dysparycji. W trakcie wykonanych prac zaimplementowano i przeanalizowano wybrane metody i miary dopasowania obrazów, a następnie dokonano wyboru najlepszej z nich i zbadano wpływ zmiany jej parametrów. Efektem pracy jest aplikacja przetwarzająca dwa obrazy stereoskopowe, która w wyniku tworzy mapę głębi dla zadanego obrazu oraz daje możliwość zmiany parametrów pracy, podglądu obrazów i zapisu stworzonej mapy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Michalina_Pszczółkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13372

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb43c7c584d384079a956213f2629ff0b/
URN
urn:pw-repo:WUTb43c7c584d384079a956213f2629ff0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page