Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a steel structure of a footbridge over a watercourse

Monika Czeberkus

Abstract

The subject of this project is pedestrian and bicycle bridge over the Służewiec stream in the district of Służew in Warsaw. The footbridge is designed for pedestrians and cyclists. It is not possible to drive a rescue vehicle or emergency services onto a footbridge due to the topographical conditions. The designed footbridge has a triangular shape in its cross-section. The lower strip of the footbridge is a round pipe with a cross-section of 159.0x5.0 mm and a span of 24.0 m, on which, by means of diagonal steel posts made of 101.6x10.0 mm pipes, the stringers made of 168.3x8.0 mm pipes and a span of 26. 4 m are supported. Loads from the platform are transferred by means of I-beams designed from HEB 140, on which the I-beam HEB 100 rest freely (bolted). The transverse I-beams are welded to the upper span of the footbridge. The outer part of the platform are boards made of African wood with dimensions 246x40x10cm. The total width of the structure is 2. 6 m, total length 26.4m and the height is 2. 0 m. The static scheme of the footbridge is a single-span beam, freely supported (enabling movement along the axis of spans at one end). The entire steel structure is supported on a reinforced concrete abutment. Project covers only the analysis and calculations concerning steel structure of the footbridge. Anti-corrosion protection will be provided by metallization and painting with epoxy-polyurethane paints. The scope of work includes technical description, load collection, static calculations and dimensioning of cross-sections of structural elements, design of connections and structural drawings. The calculations were performed using Autodesk Robot Structural Analysis 2020 and PTC Mathcad Express Prime 5. 0, while the drawings were done using Autodesk AutoCAD 2019.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Czeberkus (FCE) Monika Czeberkus,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji stalowej kładki dla pieszych nad ciekiem wodnym
Supervisor
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
92+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5227
Reviewers
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
kładka, stal, ciek wodny, skratowanie, pomost, dźwigar
Keywords in English
footbridge, steel, watercourse, truss, bridge, girder
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska jest projektem kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Służewieckim w dzielnicy Służew w Warszawie. Kładka przeznaczona jest do użytku pieszym jak również rowerzystom. Na kładkę nie jest możliwy wjazd pojazdów ze względu na zaistniałe warunki topograficzne. Zaprojektowana kładka, w przekroju ma kształt trójkąta. Dolny pas kładki stanowi rura okrągła o przekroju 159.0x5.0 mm i rozpiętości 24.0 m, na której za pomocą słupków stalowych ukośnych z rur 101.6x10.0 mm oparte są podłużnice z rur o przekroju 168.3x8.0 mm i rozpiętości 26.4 m. Obciążenia z pomostu przekazywane są za pomocą poprzecznic zaprojektowanych z dwuteowników HEB 140, na których w sposób swobodny (mocowane śrubami) opierają się podłużnice z dwuteowników HEB 100. Poprzecznice spawane są do pasa górnego kładki. Zewnętrzną część pomostu stanowią deski z afrykańskiego drewna o wymiarach 246x40x10cm. Szerokość całkowita konstrukcji to 2.6 m, długość 26.4m, natomiast wysokość to 2.0m. Schematem statycznym kładki jest belka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta (umożliwiająca przesuw wzdłuż osi przęseł na jednym końcu). Całość konstrukcji stalowej oparta jest na żelbetowym przyczółku. Opracowanie niniejszej pracy obejmuje wyłącznie konstrukcję stalową kładki. Zabezpieczenie antykorozyjne zostanie wykonane poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi. W zakres opracowania tematu pracy wchodzą kolejno opis techniczny, zebranie obciążeń, obliczenia statyczne oraz wymiarowanie przekrojów elementów konstrukcyjnych, wymiarowanie połączeń i rysunki konstrukcyjne. Do przeprowadzenia obliczeń użyto programów Autodesk Robot Structural Analysis 2020 oraz PTC Mathcad Express Prime 5.0, z kolei rysunki sporządzono przy użyciu programu Autodesk AutoCAD 2019.
File
  • File: 1
    engineer_thesis_-Czeberkus-Monika-276688.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32329

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb3e595408bb547d78c4a2fda576269df/
URN
urn:pw-repo:WUTb3e595408bb547d78c4a2fda576269df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page