Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ właściwego usytuowania wałów przeciwpowodziowych na zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią

Michał Bodzański

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Bodzański (FGC) Michał Bodzański,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Fotogrametria i Teledetekcja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Praca dyplomowa inzynierska - Michal Bodzanski.pdf
 • File: 2
  ZALACZNIK 2 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszków.pdf
 • File: 3
  ZALACZNIK1.pdf
 • File: 4
  ZALACZNIK3.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb3e02a4059a445c897b658aa6b305e69/
URN
urn:pw-repo:WUTb3e02a4059a445c897b658aa6b305e69

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page