Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of an energy accumulation system using piezoelectric materials

Dawid Borkowski

Abstract

This thesis includes a preliminary design of an energy accumulation system using piezoelectric materials. At the beginning, I made the market analysis and overview of available solutions as well as existing systems operating on a similar principle. Based on the theoretical issues, I designed and built the panel containing piezoelectric materials. Then I carried out the measurements regarding the amount of current and voltage that the panel can produce during a single load impulse. Subsequently, based on the results of previous measurements, I made simulations of the model created with the MatLab Simulink environment for different panel load cycles. In addition, using the MatLab App Designer overlay, I prepared an application for easy operation and change of simulation parameters, as well as generating reports in one of the selected formats. After the simulation, I appraised the system's ability to power the selected electrical device. In the final part, I summarized the results and presented possible ways to improve the efficiency of system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Borkowski (FACME) Dawid Borkowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt systemu akumulacji energii z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Ireneusz Krakowiak (FACME/ICME) Ireneusz Krakowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2047
Reviewers
Ireneusz Krakowiak (FACME/ICME) Ireneusz Krakowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Akumulacja energii, MatLab, App Designer, materiały piezoelektryczne, wstępny projekt
Keywords in English
Energy accumulation, MatLab, App Designer, piezoelectric materials, preliminary design
Abstract in Polish
Niniejsza praca obejmuje wstępny projekt systemu akumulacji energii z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych. Na wstępie dokonałem analizy rynku i przeglądu dostępnych rozwiązań, a także istniejących już systemów, działających na podobnej zasadzie. W oparciu o zagadnienia teoretyczne, zaprojektowałem, zbudowałem oraz poddałem pomiarom panel z zamocowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi. Zmierzyłem wartości prądu oraz napięcia, jakie zdolny jest on wytworzyć podczas jednorazowego impulsu obciążeniowego. Następnie, bazując na wynikach przeprowadzonych wcześniej pomiarów, wykonałem symulacje modelu stworzonego w środowisku MatLab Simulink dla różnych cykli obciążeń panelu. Ponadto, w nakładce MatLab App Designer, przygotowałem aplikację, pozwalającą na przystępną obsługę oraz zmianę parametrów symulacji, a także generowanie raportów w jednym z wybranych formatów. Po wykonaniu symulacji oceniłem zdolność układu do zasilenia wybranego urządzenia elektrycznego. W końcowej części dokonałem podsumowania wyników oraz przedstawiłem możliwe sposoby udoskonalenia systemu, mających na celu podniesienie efektywności jego pracy.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Dawid_Borkowski_275459.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30472

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb3c9e85d5e79496fb9190f467f7e3144/
URN
urn:pw-repo:WUTb3c9e85d5e79496fb9190f467f7e3144

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page