Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Possibilities of urban modernization of Stegny estate in Warsaw

Żaneta Żywicka

Abstract

The thesis contains a synthetic analysis of the possibility of upgrading Stegny estate in Warsaw. As result, transformation project of the central part of analyzed area was created. Studies of the existing state were preceded by the diagnosis of the Western practice. Results which has been worked, have given a solid basis for determining the courses of action intended to lead to the improvement of the image and to the adjustment of living environment to residents' needs. Recognition of the area was based on a review of historical materials, analysis, maps, inventory in the field and a survey of residents. On this basis, issues which mostly affects the community have been identified. As a result modernization project for the selected part of estate, which was recognized by the author as the most requiring changes, has been proposed. Suggested directions of transformation are focused on the problem of inefficient transportation system, mono-functionality of the estate and poorly developed common areas. The proposed solutions are aimed at sustainable development of settlements, in particular to ensure the improvement of housing conditions while maintaining spatial order.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Żaneta Żywicka (FGC) Żaneta Żywicka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Możliwości modernizacji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego Stegny w Warszawie
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Osiedle Stegny, "wielka płyta", modernizacja
Keywords in English
Stegny estate, "Large Panel System building", modernization
Abstract in Polish
Praca zawiera syntetyczną analizę możliwości modernizacji Osiedla Stegny w Warszawie, a jej efektem jest powstały projekt przekształceń centralnej części przedmiotowego obszaru. Przeprowadzono badania stanu istniejącego, które poprzedzone rozpoznaniem zachodnich praktyk, dały solidną podstawę do wyznaczenia kierunków działań mających prowadzić do poprawy wizerunku oraz dostosowania środowiska zamieszkania do potrzeb mieszkańców. Rozpoznanie obszaru oparte zostało na przeglądzie materiałów historycznych, analizie map, inwentaryzacji w terenie oraz ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców. Na tej podstawie zidentyfikowano problemy najbardziej dotykające społeczność. W rezultacie został zaproponowany projekt modernizacji dla wybranej części osiedla, uznanej w opinii autora za najbardziej wymagającą zmian. Sugerowane kierunki przekształceń skupiły się wokół problemu niewydolnego układu komunikacyjnego, monofunkcyjności osiedla oraz słabo zagospodarowanych przestrzeni wspólnych. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zrównoważony rozwój osiedla, a w szczególności zapewnienie poprawy warunków mieszkaniowych przy zachowaniu ładu przestrzennego.
File
  • File: 1
    Żywicka Żaneta Możliwości modernizacji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego Stegny w Warszawie TEKST PRACY.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4046

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb377ead0204e48fea2f01c8869c399ec/
URN
urn:pw-repo:WUTb377ead0204e48fea2f01c8869c399ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page