Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the effectiveness of active ingredients in make-up cosmetics

Monika Kotlewska

Abstract

The aim of this thesis was to investigate the influence of pigments: titanium dioxide CI 77891, iron oxide 77492, iron oxide CI 77491 and iron oxide CI 77499, on the concentration of niacinamide in an aqueous solution and in an emulsion, and also on the effectiveness of niacinamide permeation through the model lipid membranes. On the basis of the collected literature, basic information about decorative cosmetics, cosmetic emulsions and methods of their production, skin structure, methods of testing chemical compounds permeation through the model lipids membranes, liposomes and basic methods of their preparation and modification have been presented. In addition, selected pigments and active ingredients that are commonly used in cosmetics have been described. The experimental part is composed of 3 stages: in the first two of them the effect of selected pigments on the concentration of niacinamide in an aqueous solution and in an emulsion was examined. In the third the effect of selected pigments on the effectiveness of niacinamide permeation from aqueous solution through the model lipid membranes in Flynn’s cells was investigated. Despite the ambiguous results, the initial studies on titanium dioxide suggest that it may catalyse to some extent the decomposition of vitamin B3, but it happens so slowly that changes can not be observed at higher concentrations of niacinamide (0,5%) in two weeks. Investigation on the effect of pigments on the concentration of niacinamide in emulsions also did not show significant changes over two weeks. An experiment investigating the effect of pigments on the effectiveness of vitamin B3 permeation through the model lipid membranes did not give conclusive results. The measurements suggest that pigments may reduce the efficiency of this permeation (〖Kp〗_bp>〖Kp〗_zp), but the variance of the obtained results does not allow to draw clear conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Kotlewska (FC) Monika Kotlewska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Ocena efektywności działania substancji aktywnych w kosmetykach do makijażu
Supervisor
Monika Wielechowska (FC/CDSB) Monika Wielechowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Ziółkowski (FC/CMB) Robert Ziółkowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Monika Wielechowska (FC/CDSB) Monika Wielechowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
niacynamid, pigmenty, kosmetyki do makijażu, badanie przenikania, komory Flynna, membrana lipidowa, liposomy, fosfatydylocholina
Keywords in English
niacinamide, pigments, make-up cosmetics, permeation, Flynn’s cells, lipid membrane, liposomes, phosphatidylcholine
Abstract in Polish
Praca polegała na zbadaniu wpływu pigmentów: ditlenku tytanu CI 77891, tlenku żelaza CI 77492, tlenku żelaza CI 77491 oraz tlenku żelaza CI 77499 na stężenie niacynamidu w roztworze wodnym i w emulsji, a także na efektywność przenikania niacynamidu przez modelowe membrany lipidowe. Na podstawie zebranej literatury przedstawiono podstawowe informacje o kosmetykach kolorowych, emulsjach kosmetycznych oraz sposobach ich wytwarzania, o budowie skóry, metodach badania przenikania związków chemicznych przez modelowe membrany lipidowe, liposomach oraz podstawowych metodach ich otrzymywania i modyfikacji. Ponadto opisano przykładowe pigmenty i substancje czynne spośród najczęściej stosowanych w kosmetykach. Część eksperymentalna składa się z trzech etapów: w pierwszym etapie zbadano wpływ wybranych pigmentów na stężenie niacynamidu w roztworze wodnym, w drugim na jego stężenie w emulsji, w trzecim natomiast zbadano wpływ wybranych pigmentów na efektywność przenikania niacynamidu z roztworu wodnego przez modelowe membrany lipidowe w komorach Flynna. Pomimo niejednoznacznych wyników, początkowe badania pozwalają przypuszczać, że ditlenek tytanu może w pewnym stopniu katalizować reakcję rozkładu witaminy B3, natomiast zachodzi to na tyle wolno, że nie można zaobserwować zmian przy większym stężeniu niacynamidu (0,5%) w czasie dwóch tygodni. Badanie wpływu pigmentów na stężenie niacynamidu w emulsjach również nie wykazało istotnych zmian w czasie dwóch tygodni. Przeprowadzenie eksperymentu badającego wpływ obecności pigmentów na efektywność przenikania witaminy B3 przez modelowe membrany lipidowe nie dało jednoznacznych wyników. Wykonane pomiary sugerują, że pigmenty mogą wpływać na zmniejszenie efektywności tego przenikania (〖Kp〗_bp>〖Kp〗_zp), jednak rozbieżność uzyskanych wyników nie pozwala na wysnucie jednoznacznych wniosków.
File
  • File: 1
    praca_inż-Kotlewska_Monika-278422.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29924

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb360a8c3159f4052ba907272c4be9790/
URN
urn:pw-repo:WUTb360a8c3159f4052ba907272c4be9790

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page