Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prediction of Arrival Time for Public Transport

Jacek Andrzej Myna, Szymon Jan Kowalik

Abstract

The aim of this engineer thesis is a real-time prediction of arrival time at stops for public transport vehicles. The considered problem is a spatial issue. Therefore, the basis of the solution is a street grid represented in the form of a directed graph. The task can be reduced to determining weights of edges of this graph, which relate to times of passing individual sections of streets. The solution is implemented using real-time data and processed historical data. The system architecture assumes a large number of users. Data processing takes place in a relational database which is not charged by external queries. High availability of this data is achieved using the NoSQL solution. The final product is delivered as a responsive web application. The as-built documentation contains a set of documents needed by the administrator of the system. Additionally, quality and load tests were made and analysed. The application is a useful alternative to existing solutions. The authors of the project notice broad development perspectives.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Andrzej Myna (FMIS) Jacek Andrzej Myna,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Szymon Jan Kowalik (FMIS) Szymon Jan Kowalik,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Predykcja czasu przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej
Supervisor
Marcin Luckner (FMIS/DSMKP) Marcin Luckner,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Luckner (FMIS/DSMKP) Marcin Luckner,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Maciej Grzenda (FMIS/DIPS) Maciej Grzenda,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Marcin Luckner (FMIS/DSMKP) Marcin Luckner,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Maciej Grzenda (FMIS/DIPS) Maciej Grzenda,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
estymacja, predykcja czasu, transport publiczny, rozkład jazdy, PostgreSQL, Riak KV, Spark, Hive, Angular, OpenStreetMap
Keywords in English
estimation, time prediction, public transport, timetable, PostgreSQL, Riak KV, Spark, Hive, Angular, OpenStreetMap
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przewidywanie czasu przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej na przystanki w czasie rzeczywistym. Rozpatrywany problem stanowi zagadnienie przestrzenne. Z tego względu podstawą rozwiązania jest siatka ulic reprezentowana w postaci grafu skierowanego. Zadanie sprowadza się do wyznaczenia wag krawędzi tego grafu, będących czasami przejazdu poszczególnych fragmentów ulic. Rozwiązanie jest realizowane przy użyciu danych napływających w czasie rzeczywistym, a także przetworzonych danych historycznych. Architektura systemu zakłada dużą liczbę użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się w nieobciążonej zapytaniami zewnętrznymi relacyjnej bazie danych. Ich wysoka dostępność jest osiągana przez zastosowanie rozwiązania NoSQL. Produkt końcowy został zrealizowany w formie responsywnej aplikacji webowej. W ramach dokumentacji powykonawczej został dostarczony komplet dokumentów potrzebnych administratorowi systemu. Dodatkowo przeprowadzono testy jakościowe i obciążeniowe oraz przeanalizowano ich wyniki. Aplikacja stanowi użyteczną alternatywę dla istniejących na rynku rozwiązań. Autorzy dostrzegają szerokie perspektywy jej rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29616

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb34d0f9d283b4d5891b8af9e0784d904/
URN
urn:pw-repo:WUTb34d0f9d283b4d5891b8af9e0784d904

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page