Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Usage of Spatial Information Systems technology for creating touristic spatial database for Suwałki city

Aleksandra Poświatowska

Abstract

Usage of Spatial Information Systems technology for creating touristic spatial database for Suwałki city. This diploma thesis concerns the subject of using spatial information systems (SIP) for creating a tourism database for a Suwałki city, located in north-eastern Poland. In the theoretical part concepts concerning spatial information systems as well as practical possibilities of using mobile data collection systems have been clarified. Information about the research area was also presented. In the research part, using the surveys, available information sources about tourist facilities in Suwałki were analyzed Then the process of creating a tourism database for this area was presented. Using the Collector for ArcGIS mobile application, location data of previously selected objects were collected in the field while updating the vector database located in the ESRI cloud. The results were presents as interactive map and made available via the Internet. During the project creation it was concluded that Spatial Information Systems give a great opportunity to obtain current data about the area, which can significantly contribute to the implementation development strategy objectives of Suwałki city. The results of this work may support the Suwałki city government and the Touristic, Culture and Promotion Department located there.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Poświatowska (FGC) Aleksandra Poświatowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie technologii Systemów Informacji Przestrzennej do stworzena bazy danych przestrzennych dotyczących turystyki dla miasta Suwałki
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
SIP, Suwałki, baza danych, informacja przestrzenna, mapa
Keywords in English
SIP, Suwałki, database, spatial information, map
Abstract in Polish
Wykorzystanie technologii Systemów Informacji Przestrzennej do stworzenia bazy danych przestrzennych dotyczących turystyki dla miasta Suwałki. Niniejsza praca dyplomowa porusza tematykę wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) do stworzenia bazy danych dotyczących turystyki dla miasta znajdującego się w północno-wschodniej Polsce – miasta Suwałki. W teoretycznej części pracy zostały wyjaśnione pojęcia dotyczące systemów informacji przestrzennej jak również praktycznych możliwości wykorzystania mobilnych systemów gromadzenia danych. Zaprezentowano również informacje dotyczące obszaru badań. W części badawczej pracy przy pomocy badań ankietowych przeanalizowano dostępne źródła informacyjne o obiektach turystycznych w Suwałkach, a następnie przedstawiono proces powstawania bazy danych „turystyka” dla tego obszaru. Przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Collector for ArcGIS, dane lokalizacyjne wybranych wcześniej obiektów, zostały pozyskane w terenie przy jednoczesnym aktualizowaniu bazy danych wektorowych umieszczonej w chmurze firmy ESRI. W wyniku otrzymano produkt końcowy w postaci interaktywnej mapy zaprezentowano i udostępniono przez Internet. Podczas wykonywania projektu wywnioskowano, że najnowsze technologie SIP, opierające się o wykorzystanie chmury, dają duże możliwość pozyskania aktualnych danych o terenie, co w znaczącym stopniu może przyczynić się do realizacji celów strategii rozwoju miasta Suwałki. Wyniki niniejszej pracy mogą wesprzeć urząd miasta Suwałki oraz znajdujący się tam Wydział Turystyki, Kultury i Promocji.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa-Poświatowska-Aleksandra-nr-albumu-264196-praca-inżynierska-Wydział-Geodezji-i-Kartografii-pod-kierunkiem-dr.-inż.-Sebastiana-Różyckiego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17151

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb3044364c99e4b58a2f7a6c26987a9fe/
URN
urn:pw-repo:WUTb3044364c99e4b58a2f7a6c26987a9fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page