Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The laboratory project of laboratory Transport Telematics - Positioning System for Transport

Michał Tomasz Kulpiński

Abstract

This engineering thesis presents the concept of laboratory that could be built at the Transport Department of Warsaw University of Technology. The laboratory concerns satellite positioning system such as GPS, GLONASS or Galileo. Furthermore dissertation includes review of existing positioning system, as well as those under construction and few augmentation system. The first part shows and describes all of the positioning system, those which are used in transport, and also those that will came in to use soon, and all types of augmentation system which are used to improve the quality of positioning service, its accuracy and reliability. Moreover this part includes a comparison of both types of system. The second piece of work presents the features of these satellite positioning system, and their use. Additionally it contains the restrictions imposed on all systems. These restrictions are generated by natural causes, the human impact, and the physics of signal. Next part focuses on the requirements that are imposed of the above systems, in each of the areas of transport. Different parameters and accuracy of work is required in each type of transport. Besides, users of these system were described in hear and divide into groups with regard to realm of utilization. Also this part presents and delineates basic quality parameters of positioning systems. Finally it shows the requirement imposed on the basic parameters of the system in each part of transport. Final fragment of dissertation is the visualization of the laboratory, and equipment included, description of the apparatus used for its construction and approximated cost of such a venture. Above it is also presented pictorial appearance of such a laboratory and assumptions and design requirements. At the end of the set are examples of tasks that could be performed during the laboratory.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Tomasz Kulpiński (FT) Michał Tomasz Kulpiński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego w laboratorium Telematyki Transportu – systemy pozycyjne w transporcie
Supervisor
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Naziemne Systemy Wspomagające, Satelitarne Systemy Wspomagania, Globalny System Pozycjonowania, Globalny System Nawigacji Satelitarnej, Galileo, Compass, Europejski Geostacjonarny Nawigacyjny System Wspomagania, Lokalny System Wspomagania, System Wspomagania Szerokich Obszarów
Keywords in English
Ground Based Augmentation System, Satellite/Space Based Augmentation System, Global Positioning System, Global Navigation Satellite System, Glileo, Compass, European Geostacionar Navigation Overlay System, Local Area Augmentation System, Wide Areaa Augmentation System
Abstract in Polish
Poniższa praca przedstawia projekt stanowiska laboratoryjnego telematyki transportu, które mogłoby mieć miejsce na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Stanowisko to dotyczyłoby systemów pozycjonowania satelitarnego wykorzystywanych w transporcie. Ponadto zawarty został przegląd istniejących systemów pozycyjnych, jak i tych w budowie oraz szereg systemów wspomagania. Pierwsza etap pracy przedstawia i opisuje systemy pozycjonowania wykorzystywane w transporcie oraz te, które w najbliższym czasie wejdą do użytku, oraz wszystkie rodzaje i systemy wspomagania, które służą poprawieniu jakości usługi pozycjonowania, jego dokładności, jak i wiarygodności. Zawarte również zostało porównanie zarówno systemów pozycjonowania, jak i wspomagania. Drugi fragment pracy prezentuje możliwości, jakie posiadają systemy pozycjonowania satelitarnego, w skład czego chodzi ich zastosowanie oraz ograniczenia jakim są poddawane. Ograniczenia te są powodowane zarówno przyczynami naturalnymi, jak i wpływem człowieka i fizyką sygnału. Trzecia część pracy skupia się na wymaganiach, jakie zostają nałożone na przedstawione powyżej systemy w każdej z dziedzin transportu. Bowiem inne parametry oraz dokładność pracy wymagana jest w każdym z transportów i jego elementów. Przedstawieni zostali tutaj użytkownicy tych systemów podzieli na grupy względem wykorzystania systemów oraz podstawowe parametry jakościowe, jakie posiadają systemy pozycyjne. Następnie przedstawiono wymagania nałożone na podstawowe parametry systemowe z podziałem na odpowiednią dziedzinę transportu. Ostatni fragment przedstawia koncepcję stanowiska laboratoryjnego, wraz z opisem urządzeń wchodzących w jego skład, założenia i wymagania związane z projektem tego stanowiska, opis aparatury wykorzystanej do jego budowy oraz orientacyjna wycena takiego przedsięwzięcia. Ponadto przedstawiono również obrazowy wygląd takiego stanowiska. Na końcu zawarte są przykładowe zadania jakie mogłyby być wykonywane podczas zajęć laboratoryjnych.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Inżynierska - Michał Kulpiński TT.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9667

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb2d9c4519cba4b579638760603bc92e9/
URN
urn:pw-repo:WUTb2d9c4519cba4b579638760603bc92e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page