Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of ion-selective electrodes for the determination of chloride anions in clinical samples

Kinga Bugnacka

Abstract

The object of the thesis was to construct an ion-selective electrodes for determination of chloride anions in clinical samples. A short specification of potentiometry as a technique used in analytical chemistry was presented in the theoretical part. The ion-selective electrode construction scheme and the working mechanism was discussed. Then, ionophores - manganese tetraphenylporphyrin and indium oktaethylporphyrin and an ion exchanger - chloride tridodecylmethylammonium were characterized. The basic parameters of the electrodes with this electroactive substances were analyzed. Furthermore, other ionophores used for the analysis of chloride anions were briefly mentioned. This part is focused on problems about miniaturization and laboratory diagnosis. The chemical analysis of chloride anions in the body fluids were discussed. Based on the literature, disorders of acid-base balance and their causes were presented. The next part describes performed experiments. A scheme of a measuring system and used chemicals, and a process for making electrodes and their preparation for the measurements were presented. Then the results of the measurements for classical ion-selective electrodes was introduced. They was illustrated with graphs calibration curves for studied ions. Parameters of the sensors, ie. the range of linear response, sensitivity, response time and selectivity were analyzed. Then the coated wired electrodes were discussed. The results of the measurement electrodes coated with In(OEP)Cl and TDDMACl and compared with the results for the electrodes classic were analyzed.po
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Bugnacka (FC) Kinga Bugnacka,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Opracowanie elektrod jonoselektywnych do oznaczania anionów chlorkowych w próbkach klinicznych
Supervisor
Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Katarzyna Lech (FC/CAC) Katarzyna Lech,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
potencjometria, chlorki, elektrody jonoselektywne, diagnostyka laboratoryjna
Keywords in English
potentiometry, chlorides, ion-selective electrodes, laboratory diagnosis
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie elektrod jonoselektywnych do oznaczania anionów chlorkowych w próbkach klinicznych. W części teoretycznej przedstawiono krótki opis potencjometrii jako techniki wykorzystywanej w chemii analitycznej. Omówiony został schemat budowy elektrody jonoselektywnej oraz mechanizm jej działania. Następnie scharakteryzowano jonofory - tetrafenyloporfirynę manganową i oktaetyloporfirynę indową oraz wymieniacz jonowy – chlorek tridodecylometyloamoniowy. Przeanalizowano podstawowe parametry pracy elektrod z wyżej wymienionymi substancjami elektroaktywnymi. Dodatkowo krótko wspomniano o innych jonoforach wykorzystywanych do analizy anionów chlorkowych. W dalszej części skupiono się na przybliżeniu zagadnień miniaturyzacji oraz diagnostyki laboratoryjnej. Omówiona została analiza chemiczna anionów chlorkowych w płynach ustrojowych organizmu. W oparciu o literaturę przedstawiono temat zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz ich przyczyny. Kolejna część zawiera opis wykonywanych doświadczeń. Przedstawiony został schemat układu pomiarowego oraz użyte odczynniki chemiczne, a także proces wykonywania elektrod oraz przygotowania ich do pomiarów. Następnie zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych pomiarów dla klasycznych elektrod jonoselektywnych. Zobrazowano je za pomocą wykresów krzywych kalibracji dla badanych jonów. Przeanalizowane zostały parametry pracy sensorów tj. zakres liniowej odpowiedzi, czułość, czas odpowiedzi oraz selektywność. Następnie omówione zostały elektrody powlekane. Przeanalizowano wyniki pomiarów dla elektrod powlekanych z In(OEP)Cl i TDDMACl oraz porównano je z wynikami dla elektrod klasycznych.
File
  • File: 1
    Opracowanie elektrod jonoselektywnych do oznaczania anionów chlorkowych w próbkach klinicznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8492

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb2c55011e0d4406fa72b62d0d4d188c6/
URN
urn:pw-repo:WUTb2c55011e0d4406fa72b62d0d4d188c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page