Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Smart Building automation system with user location context

Kamil Piotr Kaczorowski

Abstract

Constant development of technology makes humans being gradually replaced by the machines. Devices begin to have the intelligence by which they can make decisions in accordance to the user's wish, but without their interference. Solutions like this have been named as Internet of Things. There are many branches of IoT. One of them is called ‘Smart Buildings’. In this bachelor thesis, the key point was to create a system which would automate the devices in the buildings and around them. The user’s location and direction analysis in reference to the building position, allows to make operations on electronic appliances such as opening and closing, switching them on and off. Every element of the system is connected to the control panel which collect data and process it. With additional client application, the user has the ability to monitor the status of the connected equipment, and manually control it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Piotr Kaczorowski (FEIT) Kamil Piotr Kaczorowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System automatyki Inteligentnego Budynku z wykorzystaniem lokalizacji użytkownika
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
inteligentny budynek, internet rzeczy, lokalizacja, system, automatyka, dom, transmisja danych
Keywords in English
smart buildings, internet of things, location, system, automatic, home, data transmission
Abstract in Polish
Nieustanny rozwój technologii powoduje, że wiele czynności wykonywanych na co dzień przez ludzi, stopniowo staje się zadaniem dla maszyn. Urządzenia zaczynają posiadać inteligencję, dzięki której mogą podejmować decyzje zgodne z wolą użytkownika, lecz bez jego ingerencji. Ogół rozwiązań tego typu określono mianem Internetu Rzeczy (z ang. Internet of Things). Istnieje wiele działów IoT. Jednym z nich jest Smart Buildings, czyli dział inteligentnych systemów w budynkach. W pracy inżynierskiej stworzono system pozwalający na zautomatyzowanie działania urządzeń znajdujących się w budynkach oraz w ich otoczeniu. System analizując lokalizację i kierunek poruszania się użytkownika względem budynku, podejmuje decyzje odnośnie włączenia lub wyłączenia, otwarcia lub zamknięcie poszczególnych urządzeń podłączonych do centrali, czyli jednostki zbierającej i przetwarzającej dane. Dzięki dodatkowej aplikacji klienckiej użytkownik ma możliwość monitorowania stanu podłączonego sprzętu oraz ręcznego sterowania nim.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Kamil Kaczorowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9808

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb2a33e70cdd140f48d84932c6663e175/
URN
urn:pw-repo:WUTb2a33e70cdd140f48d84932c6663e175

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page