Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic circuit module to measure electrical impedance in high frequency range

Sergiusz Jan Staszczyk

Abstract

The result of the actions carried out is a working impedance measurement system. The model can be extended with additional functionalities, for example expand its measuring range, automate the measurement. Adding a function generator to the system would allow the module to be transformed into an impedance analyzer. Which would be greater functionality in testing processes. Completed tasks can be divided into parts such as: literature review related to the issue, designing a simulation model and testing it in SPICE programs, selecting the right components, building prototypes and checking the operation of the system during the tests. The created simulation model allowed to determine the correctness of the proposed solution. The operation of the system for various operational amplifiers was checked and the most favorable one was selected. Calculations of the resistor value of the differential amplifier and selection of diodes, which will be the most suitable for the created system, have been carried out. Correction elements such as a low-pass filter have been introduced to improve the operation of the device. The process of designing prototypes widened the system with elements facilitating the use of the module. One of them was the use of appropriate outputs to simplify the setup of the measuring station with other equipment. Care was also taken to communicate the device with the computer, which significantly affected the possibility of using the module. The system was also tested for the correct operation of the most important elements such as: repeater, differential amplifier or peak detector. The obtained characteristics were compiled and compared to those obtained in the LTspice simulation program . The performed research allowed to determine the measuring range of the constructed module, check the correctness of the results obtained in combination with the mathematical model and determine whether the obtained results are adequately reproducible for subsequent measurements. The result of the actions carried out is a working impedance measurement system. The model can be extended with further functionalities, for example, expand its measuring range, automate the measurement, among others by adding a function generator to the system, which would enable the module to be transformed into an impedance analyzer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sergiusz Jan Staszczyk (FM) Sergiusz Jan Staszczyk,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Moduł układu elektronicznego do pomiaru impedancji w zakresie wysokich częstotliwości
Supervisor
Piotr Gazda (FM/IMBE) Piotr Gazda,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements Piotr Gazda (FM/IMBE) Piotr Gazda,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
pomiar impedancji, wysokie częstotliwości, moduł elektroniczny
Keywords in English
impedance measurement, high frequency, electronic module
Abstract in Polish
Głównym celem wykonania niniejszej pracy było stworzenie modułu elektronicznego do pomiaru impedancji pracującego w zakresie wysokich częstotliwości. Dodatkowym założeniem przygotowanej pracy był fakt, że moduł miał mieć możliwie nieskomplikowaną budową pozwalającą na implementowanie go w układach o większej funkcjonalności w sposób zasadny ekonomicznie. Wykonane zadania można podzielić na części takie jak: przegląd literatury związanej z zagadnieniem, zaprojektowanie modelu symulacyjnego oraz przebadanie go w programach środowiska SPICE, dobór odpowiednich komponentów, zbudowanie prototypów oraz sprawdzenie działania układu podczas przeprowadzonych badań. Stworzony model symulacyjny pozwolił określić poprawność zaproponowanego rozwiązania. Sprawdzono działanie układu dla różnych wzmacniaczy operacyjnych, po czym wybrano najbardziej korzystny. Przeprowadzono wyliczenia wartości rezystorów wzmacniacza różnicowego oraz dobór diod, które będę najbardziej odpowiednie dla tworzonego układu. Wprowadzono elementy korygujące takich jak filtr dolnoprzepustowy, które poprawiły działanie urządzenia. Proces konstrukcji prototypów poszerzył układ o elementy ułatwiające korzystanie z modułu. Jednym z nich było zastosowanie odpowiednich wyjść upraszczających zestawienie stanowiska pomiarowego z innym sprzętem. Zadbano także o komunikację urządzenia z komputerem, co znacząco wpłynęło na możliwości korzystania z modułu. Układ przebadano także pod kątem poprawności działania najważniejszych elementów takich jak: wtórnik, wzmacniacz różnicowy, czy detektor szczytowy. Otrzymane charakterystyki zestawiono i porównano z tymi otrzymanymi w programie symulacyjnym LTspice.. Wykonane badania pozwoliły określić zakres pomiarowy zbudowanego modułu, sprawdzić poprawność otrzymywanych wyników w zestawieniu z modelem matematycznym oraz stwierdzić, czy otrzymywane wyniki są odpowiednio powtarzalne, dla kolejno wykonywanych pomiarów. Wynikiem przeprowadzonych działań jest działający układ do pomiaru impedancji. Model można rozbudowywać o kolejne funkcjonalności, na przykład rozbudować jego zakres pomiarowy, zautomatyzować pomiar, między innymi poprzez dodanie do układu generatora funkcyjnego, który pozwoliłby przekształcić moduł w analizator impedancji.
File
  • File: 1
    278282_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31716

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb263eceb258f4e6c8fe12fc21344141e/
URN
urn:pw-repo:WUTb263eceb258f4e6c8fe12fc21344141e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page