Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym z 3 lokalami usługowymi

Karolina Anna Kwaśnik

Abstract

W zakres poniższej pracy dyplomowej wchodzi część teoretyczna oraz część projektowa. Cześć teoretyczna zawiera wiadomości dotyczące metod rozliczania kosztów za ogrzewanie w budynkach wielolokalowych i wielofunkcyjnych, a także przedstawia przegląd ciepłomierzy dostępnych na rynku. Druga część pracy to projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym z trzema lokalami usługowymi. Obiekt ten składa się z sześciu kondygnacji, jest w pełni podpiwniczony. Parter pełni funkcję użytkową, którą zaplanowano jako sklepy. Wyższe kondygnacje pełnią funkcję mieszkalną. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Jadwinów w Lipsku, w województwie Mazowieckim. Znajduje się on w 3 strefie klimatycznej. Podczas wykonywanej części projektowej, do programu Audytor OZC 6.8 Pro Edu firmy Sankom wprowadzono podkład budowlany obiektu i naniesiono na niego wszystkie występujące przegrody w celu sprawdzenia czy współczynniki przenikania ciepła wszystkich przegród są zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi. Następnie za pomocą powyższego programu stworzono model obliczeniowy obiektu poprzez wprowadzenie do niego informacji na temat wszystkich stref pomieszczeń. Pozwoliło to na wyliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku. Otrzymane z powyższego programu dane wprowadzono do programu Audytor SET 7.1 w którym rozrysowano całą instalację centralnego ogrzewania w układzie poziomym, systemie trójnikowym, dwururowym, pracującą na parametrach czynnika grzejnego 80/60oC. Do rozprowadzania czynnika grzejnego w piwnicy oraz w szlichcie przewidziano rury Aquatherm green pipe – charakteryzujące się dużą wydłużalnością pod wpływem temperatury, bez stabilizacji. Natomiast w pionie rury zespolone, stabilizowane warstwą włókna szklanego - Aquatherm blue pipe. W celu sprawiedliwego rozliczania kosztów ogrzewania, w obiekcie przewidziano ciepłomierze ultradźwiękowe firmy LANDIS&GYR znajdujące się na rozgałęzieniach do każdego mieszkania. Odgałęzienia te zawierają całą potrzebną armaturę, do której zapewniono swobodny dostęp dzięki umieszczeniu jej w specjalnej szafie natynkowej zlokalizowanej na każdej kondygnacji w części wspólnej obiektu. Za pomocą programu Audytor SET 7.1 dokonano niezbędnych obliczeń, dobrano odpowiednie grzejniki oraz armaturę. W części rysunkowej umieszczono rzuty budynku wykonane za pośrednictwem wymienionego wcześniej programu komputerowego, a rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania wykonano za pomocą programu AutoCAD. Dla części projektowej pracy wykonano wymagany opis techniczny.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Anna Kwaśnik (FEE) Karolina Anna Kwaśnik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, instalacja centralnego ogrzewania, co, rozliczanie kosztów, budynek wielorodzinny, podzielnik ciepła, ciepłomierz
File
  • File: 1
    Karolina_Kwaśnik_praca_dyplomowa_inżynierska_cz1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32818

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb2304fd56b8541ecbc51264e1022fffe/
URN
urn:pw-repo:WUTb2304fd56b8541ecbc51264e1022fffe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page