Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research of injectors for tanks injection systems for alternative fuels

Przemysław Trzmiel

Abstract

In this thesis was studied the research of injectors for tanks injection systems Common Rail, which are powered by alternative fuels - ester from camelina. In the first chapter was shown historical description of tanks injection systems, comprehensive construction of system with explanations all subassemblies and principle of operation. In the next chapter was presented construction of test bench for research injectors, which is at Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering since 2008. Further part of thesis contains explanation of alternative fuel, shows their origin and comparison physical features with oil dedicated Common Rail injection system. In fourth chapter were conducted measurements injection working at ester from camelina fuels. Measured changes which involves in the three parameters: the pressure of injected fuel injector, control voltage of injector and the transverse expansibility high pressure wire. In the last chapter was described received results, which were compared to previously received diesel oil result and pointed possibly reasons of differences. The summary, which are also conclusion, shows course of experience and the differences arising from use the other fuels than diesel oil.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Trzmiel (FACME) Przemysław Trzmiel,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie wtryskiwaczy przeznaczonych do zasobnikowych układów wtryskowych, zasilanych paliwami alternatywnymi
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68
Internal identifier
SIMR; D-1473
Reviewers
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Common Rail, 2.Wtryskiwacz, 3.Badania stanowiskowe, 4.Paliwa alternatywne
Keywords in English
1.Common Rail, 2.Injector, 3.Research of injectors, 4.Alternative fuels
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej został poruszony temat badania wtryskiwaczy przeznaczonych do zasobnikowych układów wtryskowych Common Rail, zasilanych paliwem alternatywnym – ester z lnianki. W rozdziale 1 przedstawiono rys historyczny zasobnikowych układów wtryskowych, szczegółową budowę układu z opisem wszystkich podzespołów oraz zasadę działania. W kolejnym rozdziale przedstawiono budowę stanowiska do badania wtryskiwaczy, obecnego na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych od 2008 r. Dalsza część pracy zawiera wyjaśnienie pojęcia „paliwa alternatywnego”, przedstawia pochodzenie tych paliw, oraz porównanie właściwości fizycznych z olejem napędowym przeznaczonym do układów wtryskowych Common Rail. W rozdziale 4 zostały przeprowadzone pomiary wtryskiwaczy pracujących na paliwie ester z lnianki. Mierzono zmiany zachodzące w trzech parametrach: ciśnienia wtryskiwanego paliwa, napięcia sterującego wtryskiwaczem oraz rozszerzalności poprzecznej przewodu wysokiego ciśnienia. W ostatnim rozdziale opisano otrzymane wyniki, porównano je z wcześniej uzyskanymi wynikami z wykorzystaniem oleju napędowego, oraz wskazano ewentualne przyczyny występujących rozbieżności. Podsumowanie będące jednocześnie zakończeniem pracy, przedstawia przebieg doświadczenia oraz występowanie konsekwencji w przypadku stosowania paliwa alternatywnego.
File
  • File: 1
    PrzemysławTrzmiel-237850.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12008

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb1d328def8ef4882acddbe98c4edc8ed/
URN
urn:pw-repo:WUTb1d328def8ef4882acddbe98c4edc8ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page