Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Information and communication technology solution supporting moving around Warsaw using public transport

Tomasz Gładki

Abstract

Information concerning the estimated time of arrival of buses owned by Municipal Transportation Authority in Warsaw (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie) which is available, does not always reflect the reality. There are some applications helping to designate the route to a given place. They function on the basis of fixed bus schedules. The subject of this thesis is the creation of a website enabling one to check the estimated time of arrival of a bus at a bus stop based on the bus current location and statistical data. Apart from this, a server responsible for i.a. calculating delays and saving data about the location of buses in the database will be created. Data stored in the database will be available for other servers by using defined services.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Gładki (FEIT) Tomasz Gładki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozwiązanie teleinformatyczne wspomagające poruszanie się po Warszawie środkami komunikacji miejskiej
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Sapiecha (FEIT) Piotr Sapiecha,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
strona internetowa, serwer, baza danych, HTTP
Keywords in English
website, server, database, HTTP
Abstract in Polish
Informacje, jakie można znaleźć na temat czasu przyjazdów autobusów należących do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Istnieje kilka aplikacji, które pomagają w wyznaczeniu trasy dojazdu do wybranego miejsca. Ich funkcjonowanie oparte jest na stałych danych przyjazdów. Tematem niniejszej pracy jest stworzenie strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie przewidywanego przyjazdu autobusu na przystanek, w oparciu o jego aktualną lokalizację oraz dane statystyczne. Prócz tego powstanie serwer odpowiedzialny za m.in. obliczanie opóźnienia oraz zapis danych o lokalizacji autobusów w bazie. Przechowywane dane w bazie danych będą dostępne dla innych serwerów, poprzez użycie zdefiniowanych usług.
File
  • File: 1
    PracaInżynierskaTomaszGladki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31992

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb1ca026948c7477eb4f59e4870d9786c/
URN
urn:pw-repo:WUTb1ca026948c7477eb4f59e4870d9786c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page