Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of ozone dissolved in oil-water emulsion to compression-ignition engine's working parameters

Kamil Tomasz Adamiec

Abstract

Fuel supplements are one of the most common way to improve engine’s working parameters which doesn’t interfere in engine’s combustion. One of these supplements can be ozone. Ozone has oxidative properties and it attracted researchers. Use of oli-water emulsion is beneficial for engine’s working parameters, mainly on nitrogen’s oxides and particulate matters. Thesis’s aim is to evaluate influence of ozone dissolved in oli-water emulsion on combustion and toxic substances in compression-ignition engine. Research is trailblazing. In theoretical prelude ozone parameters and combustion theory were described. Wide literature research about combustion with ozone addition was presented. Turbocharged, agricultural CI engine Perkins C1104-44T was fed with ozonated oil-water emulsion. Measurement was kept with 1400 rpm (gp, ƞ, CO, HC, NOx, PM) = f(Mo) was measured for a few values of engine’s load. Engine had a possibility to indicating. Research had initial character and brought interesting effects which are promising for future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Tomasz Adamiec (FACME) Kamil Tomasz Adamiec,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena wpływu ozonu rozpuszczonego w emulsji olejowo-wodnej na parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym
Supervisor
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Reviewers
Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Silnik spalinowy, 2. Toksyczność spalin, 3. Emulsja olejowo-wodna, 4. Ozon
Keywords in English
1. Internal combustion engine. 2. Toxicity of exhaust gases, 3. Oil-water emulsion, 4. Ozone
Abstract in Polish
Dodatki paliwowe są jednym ze sposobów poprawy parametrów pracy silnika, nie ingerujących w konstrukcję silnika. Jednym z nich może być ozon. Ozon dzięki swoim właściwością utleniającym od dawna jest badany pod tym kątem. Stosowanie emulsji olejowo-wodnych również ma korzystny wpływ na pracę silnika, przed wszystkim na emisję tlenku azotu i cząstek stałych. Praca ma na celu ocenę wpływu dodatku ozonu do emulsji paliwowo-wodnej na spalanie i emisję substancji toksycznych w silniku o zapłonie samoczynnym. Przeprowadzone badania wstępne mają charakter pionierski, jeśli chodzi o spalanie w obecności ozonu. Do tej pory dodawano ozon z powietrzem do układu dolotowego, co przyniosło zadowalające efekty. We wstępie teoretycznym dokładnie opisano ozon (właściwości, metody otrzymania, zastosowanie) i teorie spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (przebieg spalania, substancje toksyczne). Wykonano również badania literaturowe, które podsumowują dotychczasowe wyniki badań nad ozonem w kwestii spalania. Podczas badań, turbodoładowany, wysokoprężny silnik rolniczy Perkins C1104-44T został zasilony naozowaną emulsją paliwowo – wodną. W badaniach wykonano komplet pomiarów przy prędkości obrotowej 1400 obr/min dotyczących parametrów pracy silnika i substancji toksycznych dla spalania emulsji z ozonem i samej emulsji. Na tej podstawie wyznaczono serię charakterystyk obciążeniowych (gp, ƞ, CO, HC, NOx, PM) = f(Mo) i wykresów indykatorowych dla różnych wartości obciążeń. Badania miały charakter wstępny i przyniosły ciekawe efekty dobrze rokujące na przyszłość.
File
  • File: 1
    Ocena wpływu ozonu rozpuszczonego w emulsji olejowo-wodnej na parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym - Kamil Adamiec, 251517.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9009

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb17dc81cf9204b41832faf43fd3918cc/
URN
urn:pw-repo:WUTb17dc81cf9204b41832faf43fd3918cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page