Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of ASD+M algorithm in TensorFlow

Jakub Jan Łyskawa

Abstract

The purpose of the present thesis was to include ASD+M algorithm to the TensorFlow library to make it available to the wider community. For that purpose I implemented ASD+M in Python with tests to enable verification of its correctness. Furthermore I compared results produced by created implementation with those produced by other algorithms as well as those produced using the original ASD+M algorithm implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Jan Łyskawa (FEIT/ICS) Jakub Jan Łyskawa,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja algorytmu ASD+M w bibliotece TensorFlow
Supervisor
Paweł Wawrzyński (FEIT/ICS) Paweł Wawrzyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
27/19 (2620)
Reviewers
Paweł Wawrzyński (FEIT/ICS) Paweł Wawrzyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Zawistowski (FEIT/ICS) Paweł Zawistowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
uczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe, adaptacja parametrów, optymalizacja stochastyczna, TensorFlow
Keywords in English
machine learning, artificial neural networks, parameter adaptation, stochastic optimization, TensorFlow
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było włączenie algorytmu ASD+M do biblioteki TensorFlow, aby umożliwić dostęp do niego szerszej społeczności. W tym celu utworzyłem implementację ASD+M w języku Python z testami umożliwiającymi weryfikację jej poprawności. Ponadto porównałem wyniki otrzymywane przy użyciu tej implementacji z tymi otrzymywanymi przez inne algorytmy oraz otrzymanymi przy użyciu oryginalnej implementacji algorytmu ASD+M.
File
  • File: 1
    INZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32081

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb174613ba37d4cd7a7789180a31ae84f/
URN
urn:pw-repo:WUTb174613ba37d4cd7a7789180a31ae84f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page