Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projektowanie i opracowanie technologii wykonania płyty matrycowej obudowy kontrolera do gier komputerowych z zastosowaniem systemów CAD/CAM

Monika Zawadka

Abstract

The work is based on the development of the molding plate design and the creation of a technological process based on tools available on the market. The project involves modeling a three-dimensional element using the SolidWorks program and choosing the right material for the model. The technological process includes the selection of a blank, the machine and the method of fixing, and the determination of the machining process using Creo Parametric. The correct use of the CAD / CAM system makes it possible to obtain an element of the best quality. As a result, the G-code is generated and the cost estimate of the designed molding plate is made.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Monika Zawadka (WMT) Monika Zawadka Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Projektowanie i opracowanie technologii wykonania płyty matrycowej obudowy kontrolera do gier komputerowych z zastosowaniem systemów CAD/CAM
Promotor
Maciej Winiarski (WMT/ITW) Maciej Winiarski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Maciej Winiarski (WMT/ITW) Maciej Winiarski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Jarosław Chrzanowski (WMT/ITW) Jarosław Chrzanowski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
systemy CAD/CAM, frezowanie, płyta matrycowa, modelowanie trójwymiarowe, proces technologiczny
Słowa kluczowe w języku angielskim
CAD / CAM systems, milling, molding plate, 3D model, technological process
Streszczenie w języku polskim
Praca opiera się na opracowaniu projektu płyty matrycowej oraz stworzeniu procesu technologicznego na podstawie dostępnych na rynku narzędzi. W skład projektu wchodzi zamodelowanie trójwymiarowego elementu za pomocą programu SolidWorks oraz dobór odpowiedniego materiału dla modelu. Proces technologiczny zawiera dobranie półfabrykatu, maszyny i sposobu mocowania oraz określenie przebiegu procesu obróbki za pomocą Creo Parametric. Prawidłowe wykorzystanie systemu CAD/CAM sprawia, że istnieje możliwość uzyskania elementu o jak najlepszej jakości. W rezultacie zostaje wygenerowany G-kod oraz przeprowadzony szacunek kosztu wykonania zaprojektowanej płyty matrycowej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca-dyplomowa-inż_Monika_Zawadka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34218

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb12be496b3004fa2815f6ae8a4b302f4/
URN
urn:pw-repo:WUTb12be496b3004fa2815f6ae8a4b302f4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony