Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project and technological process of the molding plate for manufacturing the computer controller casing using CAD/CAM systems

Monika Zawadka

Abstract

The work is based on the development of the molding plate design and the creation of a technological process based on tools available on the market. The project involves modeling a three-dimensional element using the SolidWorks program and choosing the right material for the model. The technological process includes the selection of a blank, the machine and the method of fixing, and the determination of the machining process using Creo Parametric. The correct use of the CAD / CAM system makes it possible to obtain an element of the best quality. As a result, the G-code is generated and the cost estimate of the designed molding plate is made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Zawadka (FMIE) Monika Zawadka,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Projektowanie i opracowanie technologii wykonania płyty matrycowej obudowy kontrolera do gier komputerowych z zastosowaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Maciej Winiarski (FMIE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Winiarski (FMIE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Jarosław Chrzanowski (FMIE/IoMP) Jarosław Chrzanowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
systemy CAD/CAM, frezowanie, płyta matrycowa, modelowanie trójwymiarowe, proces technologiczny
Keywords in English
CAD / CAM systems, milling, molding plate, 3D model, technological process
Abstract in Polish
Praca opiera się na opracowaniu projektu płyty matrycowej oraz stworzeniu procesu technologicznego na podstawie dostępnych na rynku narzędzi. W skład projektu wchodzi zamodelowanie trójwymiarowego elementu za pomocą programu SolidWorks oraz dobór odpowiedniego materiału dla modelu. Proces technologiczny zawiera dobranie półfabrykatu, maszyny i sposobu mocowania oraz określenie przebiegu procesu obróbki za pomocą Creo Parametric. Prawidłowe wykorzystanie systemu CAD/CAM sprawia, że istnieje możliwość uzyskania elementu o jak najlepszej jakości. W rezultacie zostaje wygenerowany G-kod oraz przeprowadzony szacunek kosztu wykonania zaprojektowanej płyty matrycowej.
File
  • File: 1
    praca-dyplomowa-inż_Monika_Zawadka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34218

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb12be496b3004fa2815f6ae8a4b302f4/
URN
urn:pw-repo:WUTb12be496b3004fa2815f6ae8a4b302f4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page