Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of FATEK FBs44MN PLC controller states with Weintek MT8071iE HMI operator panel

Andrzej Krogulski

Abstract

The subject of the work was to configure, program and run a test stand constructed from a PLC connected to the HMI touch panel. The subject of the work was the process of building the research stand and the start-up process. The interface of programs used for configuration and programming of the controller as well as the HMI panel is described, methhods of configuration of additional expansion cards to the central unit of the controller are presented. The individual stages of writing the program to the central unit were presented in the work using the ladder language in the WinProLadder environment and the stages of creating an application for the HMI panel in the easybuilderpro program. The further part of the work describes methods of computer simulation in order to check the correctness of the algorithm performed by the controller and visualization of the controller's digital inputs and outputs and variables in the controller's memory, on the touch panel and checking the correctness of the application written on the HMI panel. The next part of the work discusses the preparation of a test stand consisting of a central unit extended with expansion modules and communication modules, HMI panel and devices which control the PLC controller input signals. The work discusses the scope of establishing communication between the controller and the touch panel, and describes the results obtained during test bench tests and their analysis. At the end of the work, the entire course of the construction and testing of the stand was summarized and the possibilities of research stand expansions were discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Krogulski (FPE) Andrzej Krogulski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wizualizacja stanu sterownika PLC Fatek FBs44MN za pomocą panelu dotykowego Weintek MT8071iE
Supervisor
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
programowanie sterowników PLC, PLC, HMI, programowanie paneli HMI, Fatek, Weintek
Keywords in English
PLC, HMI, programming, PLC controller, HMI operator panel
Abstract in Polish
Tematem pracy było skonfigurowanie , zaprogramowanie oraz uruchomienie stanowiska badawczego skonstruowanego ze sterownika PLC podłączonego do panelu dotykowego HMI. Omówiono w niej założenia docelowego stanowiska badawczego oraz przedstawiono dobór osprzętu. Opisano interfejs programów służących do konfiguracji i programowania sterownika oraz panelu HMI, przedstawiono metody konfiguracji dodatkowych kart rozszerzeń do jednostki centralnej sterownika. Zaprezentowano w pracy poszczególne etapy pisania programu do jednostki centralnej za pomocą języka drabinkowego w środowisku WinProLadder oraz etapy tworzenia aplikacji na panel HMI w programie easybuilderpro. Dalsza część pracy opisuje metody symulacji komputerowej w celu sprawdzenia poprawności wykonywanego algorytmu przez sterownik i wizualizację stanu wejść i wyjść cyfrowych sterownika oraz zmiennych znajdujących się w pamięci sterownika, na panelu dotykowym oraz sprawdzenie poprawności napisanej aplikacji na panel HMI. Kolejna część pracy omawia przygotowanie stanowiska badawczego składającego się z jednostki centralnej rozbudowanej o moduły rozszerzeń oraz moduły komunikacyjne, panel HMI oraz urządzenia sterujące sygnałami wejściowymi sterownika PLC. W pracy omówiono zakres nawiązania komunikacji między sterownikiem a panelem dotykowym , opis wyników uzyskanych podczas testów stanowiska badawczego oraz ich analiza. Pod koniec pracy podsumowano całość przebiegu budowy i testów stanowiska oraz omówiono możliwości jego przyszłej rozbudowy.
File
  • File: 1
    Krogulski_Andrzej-_Fatek_-Weintek_27.02.2017r.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29733

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb117a99330174733940f5f06d4ecb93a/
URN
urn:pw-repo:WUTb117a99330174733940f5f06d4ecb93a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page