Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of semi-formal documentation of running paths and exclusions for the selected station

Monika Maria Kochaniak

Abstract

The most important requirement for process of projects of the railway interlocking system is to ensure the safety of transported people and cargoes which requires detailed rules and procedures written in different instructions, documents and standards. One of the standards describes that the lifecycle railway interlocking system should consist of several phases and passing through these phases have to ensure completion of the project. Making informal, semi-formal and formal documentation is equivalent to passing through the identified phases. Semi-formal documentation is important in the whole process because it is the link between documents of informal and formal description and thus includes features of both. There are lots of semi-formal documents describing the relationship between devices at the station. Making some of them is necessary in the process of projects of the railway interlocking system, others may be making mandatory or parts with others. In this thesis were made selected documents of semi-formal description and were presented various methods to create them and their functions in the description of special exclusions of routes. There was made their comparative characteristics and proposed new ways to make some of them, which would ease their use and also raise safety through more accurate description of conflicting routes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Maria Kochaniak (FT) Monika Maria Kochaniak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt półformalnej dokumentacji dróg przebiegów i wykluczeń dla wybranej stacji
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
sterowanie ruchem kolejowym, dokumentacja półformalna, tablica zależności, przebieg, przebiegi sprzeczne, wykluczenie specjalne dróg przebiegów, zależności stacyjne
Keywords in English
railway control system, semi-formal documentation, route locking matrix, route, conflicting routes, special exclusions of routes
Abstract in Polish
Najważniejszym wymaganiem dotyczącym procesu projektowania systemów srk jest zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym osobom i ładunkom, co wymaga stosowania szczegółowych zasad i procedur spisanych w różnych instrukcjach, dokumentach i normach. W myśl jednej z norm, cykl życia systemu srk powinien składać się z szeregu faz, a przejście przez nie ma zapewnić zakończenie projektu. Opracowanie dokumentacji nieformalnej, półformalnej i formalnej jest równoznaczne z realizacją określonych faz projektowania. Dokumentacja półformalna jest w całym procesie najbardziej istotna, ponieważ jest łącznikiem między dokumentami opisu nieformalnego i formalnego, przez co zawiera cechy ich obu. Istnieje wiele dokumentów półformalnych opisujących zależności na stacji. Wykonanie niektórych z nich jest konieczne w procesie projektowania systemu srk, inne dokumentacje mogą być wykonywanie obligatoryjnie lub zamienne z innymi. W pracy zostały wykonane wybrane dokumenty opisu półformalnego, dodatkowo przedstawione zostały sposoby ich tworzenia. Zaprezentowano funkcje dokumentów w opisie zależności i wykluczeń sprzecznych dróg przebiegów oraz dokonano ich charakterystyki porównawczej. Zostały również zaproponowane nowe sposoby wykonania niektórych, co miałoby ułatwić korzystanie z nich a także podniosło bezpieczeństwo dzięki dokładniejszemu opisowi przebiegów sprzecznych.
File
  • File: 1
    Kochaniak Monika - Projekt półformalnej dokumentacji dróg przebiegów i wykluczeń dla wybranej stacji.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11581

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb114fa91d670410f97b70321c4a7ff91/
URN
urn:pw-repo:WUTb114fa91d670410f97b70321c4a7ff91

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page