Laser sensor locating tje magnetic field indicator inside the main magnet of the BM@N detector

Michał Artur Szlupowicz

Abstract

The aim of this thesis is to design and to construct the laser locating sensor that is a part of the magnetic field scanner system. It will be used to measure the intensity of the magnetic field inside the main magnet of the BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) detector. The BM@N project is the first experiment at the NICA (Nuclotron-based Ion Collider Acility) complex (which is still under construction) at JINR (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia). It studies the collisions of a heavy ion beam from Nuklotron with a 2-6 GeV energy range with a fix target. To identify the particles BM@N uses powerful SP41 analyzing magnet. The deviation of particle’s trajectory in it’s magnetic field is proportional to ratio of the electric charge and total energy of particle. Description of theoretical assumptions, uncertainty analysis and position sensor design are presented in the main part of the work. The algorithm of data acquisition as well as interface and program operation were also discussed. The final part of the work contains the results of test measurements, a summary and the possibilities for further development of the project.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Michał Artur Szlupowicz (FP)
Michał Artur Szlupowicz,,
- Faculty of Physics
Title in PolishLaserowy sensor położenia czujnika pola magnetycznego w magnesie głównym detektora BM@N
Supervisor Krystian Rosłon (FP / NPD)
Krystian Rosłon,,
- Nuclear Physics Division

Adam Kisiel (FP / NPD)
Adam Kisiel,,
- Nuclear Physics Division

Certifying unitFaculty of Physics (FP)
Affiliation unitNuclear Physics Division (FP / NPD)
Study subject / specialization, Fizyka Techniczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date15-02-2019
Issue date (year)2019
Reviewers Krystian Rosłon (FP / NPD)
Krystian Rosłon,,
- Nuclear Physics Division
, Łukasz Graczykowski (FP / NPD)
Łukasz Graczykowski,,
- Nuclear Physics Division
Keywords in PolishLaserowy sensor położenia, BM@M, magnes analizujący, NICA, detektor stacjonarnej tarczy
Keywords in EnglishLaser locating sensor, BM@M, evaluation magnet, NICA, fix target detector
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz wykonanie laserowego sensora położenia będącego częścią układu skanera pola magnetycznego. Zostanie on zastosowany między innymi do pomiaru natężenia pola magnetycznego wewnątrz magnesu głównego detektora BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron). Projekt BM@N jest pierwszym eksperymentem działającym we wciąż powstającym kompleksie NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) w ZIBJ (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja). Bada on zderzenia wiązki ciężkich jonów pochodzących z Nuklotronu, o zakresie energii 2-6 GeV, ze stacjonarną tarczą. Do identyfikacji cząstek wykorzystywany jest między innymi potężny magnes analizujący ̨ SP41 będący częścią detektora BM@N. Na podstawie odchylenia toru lotu cząstki w jego polu oceniany jest stosunek jej energii całkowitej do posiadanego ładunku elektrycznego. W części zasadniczej opisano teoretyczne założenia, wykonano analizę niepewności oraz przedstawiono realizację projektu sensora położenia. Omówiony został również algorytm akwizycji danych oraz interfejs i obsługa programu go wykorzystującego. Końcowa część pracy zawiera wyniki testowych pomiarów, podsumowanie, a także możliwości dalszego rozwoju projektu.
File
Praca_Dyplomowa_Michał_Szlupowicz.pdf 3.01 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 32225

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?