Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Symulacja i sterowanie bezzałogowego obiektu typu Tilrotor

Jakub Julian Polaczek

Abstract

The study “Simulation and Control of Unmanned Tiltrotor Aircraft” presents an effective control strategy for small, unmanned, fixed pitch tiltrotor platform. Control algorithm stabilizes the platform attitude during helicopter configuration, airplane configuration and the tiltrotor transitional states. For stabilization scheduled PID regulators are used. The scheduling variables are airspeed and symmetrical tilt of the nacelles. Actuators used for control of the attitude are aerodynamic surfaces, differential thrust and nacelle tilt. In the thesis a conversion strategy for achieving airplane configuration is presented. To assess the performance of control algorithm a Simulink simulation is used. The physical model is based off a V-22 “Osprey” tiltrotor simulation which was modified in the scope of this work to represent analyzed configuration. Geometrical and mass parameters were based off a small unmanned tiltrotor proposed in the thesis. The final result of this study is a collection of simulation data from various flight states and the flight conversion from hover to forward flight according to the proposed strategy.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Jakub Julian Polaczek (WMEiL) Jakub Julian Polaczek Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Symulacja i sterowanie bezzałogowego obiektu typu Tilrotor
Promotor
Przemysław Bibik (WMEiL/ITLMS) Przemysław Bibik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
Lotnictwo i Kosmonautyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
54
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3537
Recenzenci
Przemysław Bibik (WMEiL/ITLMS) Przemysław Bibik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Robert Głębocki (WMEiL/ITLMS) Robert Głębocki Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
Tiltotor, sterowanie, samoloty bezzałogowe, PID
Słowa kluczowe w języku angielskim
Tiltrotor, control, unmanned aircraft, PID
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dotyczy opracowania algorytmu sterowania dwuwirnikowym, bezzałogowym obiektem typu tiltrotor o stałym skoku wirników nośnych. Sterowanie obejmuje cały zakres stanów przejściowych pomiędzy konfiguracjami obiektu – lotem poziomym i zawisem oraz konfiguracje krańcowe. Do stabilizacji kątów orientacji przestrzennej obiektu wykorzystano regulatory PID z harmonogramowanym wzmocnieniem na podstawie prędkości postępowej i kąta pochylenia gondol silników. W celu sterowania konstrukcją wykorzystywane są aerodynamiczne powierzchnie sterowe, różnicowy ciąg oraz pochylanie gondol silników. Zaproponowana jest również strategia przejścia z zawisu do lotu postępowego. Do analizy jakości sterowania zastosowano symulację modelu w środowisku Simulink. Model fizyczny opracowany w ramach pracy bazuje na modelu tiltrotora Bell XV-15 zmodyfikowanego na potrzeby rozważanej konfiguracji. Parametry geometryczne i masowe dobrane zostały na podstawie danych konstrukcji małego, bezzałogowego tiltrotora zaproponowanego w ramach pracy. Końcowym wynikiem pracy jest zbiór danych symulacyjnych z różnych stanów lotu tiltrotora oraz dokumentacja charakterystyki przejścia z zawisu do lotu postępowego według zaproponowanej procedury.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 9316

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb0f26327f7334e65808f62f6f530230a/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb0f26327f7334e65808f62f6f530230a

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek