Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Compendium of the most common mistakes in the design and installation of anti-dump insulation and anti-flood insulation in single and multi-family residential buildings

Daniel Mariusz Chojnowski

Abstract

The aim of the dissertation is to create a compendium of the main design and installation mistakes, which occur in the course of installation works for anti-damp and anti-flood insulations, as well as their causes. The disseration is composed of two parts. The first part includes a description of the properties of the insulation materials, user specifications, and selected examples of solutions referring to technical issues and materials applied. The second part includes a coherent compendium of the most common mistakes related to the design and installation of the insulation as well as a classification and grouping of the basic mistakes, and the relevant solutions referring to the technical aspects and the materials applied.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Mariusz Chojnowski (FCE) Daniel Mariusz Chojnowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Katalog najczęstrzych błędów w projektowaniu i wykonawstwie izolacji przeciwwilgociowej w budownictwie mieszkalnym jedno- i wielorodzinnym
Supervisor
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4680
Reviewers
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, źródła zawilgocenia, błędy projektowe, błędy wykonawcze, rozwiązania technologiczno-materiałowe
Keywords in English
anti-dump insulation, anti-flood insulation, damp sources, design mistakes, installation mistakes, technical-materials solutions
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie katalogu podstawowych błędów projektowo -wykonawczych występujących przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz podanie przyczyn ich powstawania. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę materiałów izolacyjnych, wymagania dotyczące ich stosowania oraz wybrane przykłady rozwiązań technologiczno materiałowych. W drugiej części pracy przedstawiono typowe błędy dotyczące projektowania i wykonywania izolacji oraz pogrupowano i skatalogowano podstawowe błędy w formie katalogu, a następnie przedstawiono prawidłowe rozwiązania technologiczno-materiałowe.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Chojnowski_Daniel-208463.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14689

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb0ef27d9b4a244ac99bb3222787ce659/
URN
urn:pw-repo:WUTb0ef27d9b4a244ac99bb3222787ce659

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page