Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of inter-process communication mechanism doors in FreeBSD

Michał Turski

Abstract

This thesis presents porting doors inter-process communication mechanism from Solaris operating system to the FreeBSD. Doors allows to share data and file descriptors across two processes. The goal of this porting was creation of a new tool for FreeBSD programmers, but also creation of abstraction layer for ensuing ports from Solaris to FreeBSD. This thesis also contains history of Unix operating systems family, precise description of doors mechanism, presents architecture of both systems, shows implemented doors subsystem and presents overview of tools useful for FreeBSD kernel programmers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Turski (FEIT/ICS) Michał Turski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja mechanizmu komunikacji doors we FreeBSD
Supervisor
Grzegorz J. Blinowski (FEIT/ICS) Grzegorz J. Blinowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
76/19 (2669)
Reviewers
Grzegorz J. Blinowski (FEIT/ICS) Grzegorz J. Blinowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Systemy operacyjne, FreeBSD, Solaris, komunikacja międzyprocesowa
Keywords in English
Operating systems, FreeBSD, Solaris, inter-process communication
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest opisem dokonanego przeniesienia mechanizmu komunikacji międzyprocesowej doors z systemu operacyjnego Solaris do FreeBSD. Mechanizm ten pozwala na przekazywanie danych oraz deskryptorów plików pomiędzy dwoma procesami. Celem przeniesienia jest udostępnienie programistom nowego narzędzia, jak również stworzenie warstwy abstrakcji służącej do przenoszenia oprogramowania z Solarisa do FreeBSD. W ramach pracy przedstawiono historię rodziny systemów operacyjnych Unix, opisano szczegółowo mechanizm doors, zaprezentowano architekturę obu systemów operacyjnych, przedstawiono zaimplementowany podsystem oraz dokonano przeglądu narzędzi programistycznych przydatnych podczas pracy z jądrem FreeBSD.
File
  • File: 1
    Michal_Turski_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34969

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb095e4b80e9b4cee870af43022b850b7/
URN
urn:pw-repo:WUTb095e4b80e9b4cee870af43022b850b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page