Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a workshop car hoist for vehicles and construction machinery

Dawid Zbrzeźny

Abstract

The subject of the thesis is the design and development of a moveable workshop hoist intended to perform repair work of vehicles and construction machinery. The work is divided into two parts: analytical and design. In the first part of the work, analysis of current technical solutions used in the construction of workshop hoists and of the exemplary hoist types are presented. Based on the review and analysis of the existing constructions and on the analysis of current workshops’ requirements, the design and operational assumptions for the hoist design are formulated. In the second part of the work, the design of a mobile workshop hoist for vehicles and construction machinery is presented which takes into account the requirements of ergonomics and work safety. The design part includes calculations on the basis of which catalogues’ parts and standards were selected. The material strength calculations of the hoist model have also been presented. The entire design of mobile workshop hoists for vehicles and working machines is made in the form of a 3D model using the program Autodesk Inventor 2019. The work is completed by presenting applications for the technical solutions used in the design and assessment of the modification possibility of the structure. Observations were also made regarding the construction of the prototype and the structural test in terms of strength and function.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Zbrzeźny (FCEMP) Dawid Zbrzeźny,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt mobilnego podnośnika warsztatowego do pojazdów i maszyn roboczych
Supervisor
Cezary Wiśniewski (FCEMP/IMEn) Cezary Wiśniewski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Wiśniewski (FCEMP/IMEn) Cezary Wiśniewski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
podnośnik, pojazd, maszyna robocza, modelowanie
Keywords in English
jack, hoist, vehicle, machinery, modeling
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt mobilnego podnośnika warsztatowego do wykonywania prac remontowo-naprawczych pojazdów i maszyn roboczych. Praca podzielona jest na dwie części: część analityczną oraz projektową. W pierwszej części pracy przedstawione zostały rozwiązania techniczne obecnie stosowane w podnośnikach warsztatowych oraz analiza konstrukcji przykładowych typów podnośników. Na podstawie przeglądu i analizy istniejących konstrukcji oraz na podstawie analizy potrzeb warsztatów sformułowano założenia konstrukcyjne i eksploatacyjne dla projektu podnośnika. W drugiej części pracy przedstawiony jest projekt mobilnego podnośnika warsztatowego do pojazdów i maszyn roboczych z uwzględnieniem spełnienia wymagań ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Część projektowa zawiera obliczenia, na podstawie których dobrane zostały części z katalogów oraz norm. Zostały przedstawione również obliczenia wytrzymałościowe modelu podnośnika. Cały projekt mobilnego podnośnika warsztatowego do pojazdów i maszyn roboczych wykonany został w postaci modelu 3D przy pomocy programu Autodesk Iventor 2019. Praca zakończona jest wnioskami dotyczącymi rozwiązań technicznych użytych w projekcie oraz oceną możliwości modyfikacji konstrukcji. Sformułowano też uwagi dotyczące budowy prototypu i sprawdzenia konstrukcji pod względem wytrzymałościowym i funkcjonalnym.
File
  • File: 1
    1109980_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30098

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb06bdf09998044a48cf4b6032d69700d/
URN
urn:pw-repo:WUTb06bdf09998044a48cf4b6032d69700d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page