Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The preliminary project of an overhead crane winch of 25 tonnes

Paweł Kordaczuk

Abstract

The aim of the project was to design the trolley double-girder with overhead traveling crane, which maximum load amounts to 25 tones. The first chapter objective is to provide with an introduction to cranes, hoists and crossbeams. The mechanisms occurring in cranes were distinguished and their construction was described. Further, the changes and milestones concerning the history of the trolley frame were presented. Apart from this, the new idea was developed, which in some ways improves contemporary solutions. It is based on the designing separate framework which is as simple as possible. The framework is aimed to hold the two hoist units. The construction is anticipated to be as convenient as possible, so before performing the calculations of the size of the frame the hoist had been choosen. Such an action plan was aimed at matching the dimensions of the frame to the selected electric winches. In order to obtain the greatest possible savings the expected results should not differentiate significantly from the the limit of allowable stresses. What is more, there was taken a decision to execute the supporting structure of steel sections available in steel mills. The next chapter presents the calculations of sizing of the pin connection which are used to attach the hoist to a cross-bar and the screw connection which aim is to connect the crossbeam with end carriage. The high-strength screw were included into the project. Finally, a four-wheel drive mechanism with the two drive wheels was designed. They are connected to each other by means of the shaft which is powered by a motor. All components were selected from catalogs provided by the Demag Company. The last part was to create the technical documentation in the form of the assembly drawing of the trolley frame.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Kordaczuk (FACME) Paweł Kordaczuk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstepny wózka suwnicy pomostowej o udźwigu q=25t
Supervisor
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
suwnice, wózek, wytrzymałość KN
Keywords in English
cranes, winch, ultimate strenght
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie wózka suwnicy pomostowej dwudźwigarowej o udźwigu 25 ton. Pierwszy rozdział ma za zadanie stopniowe wprowadzenie do tematyki dźwignic, suwnic, cięgników i trawers. Rozróżniono mechanizmy występujące w suwnicach, a także opisano ich budowę. Następnie przeanalizowano zmiany dotyczące rozwiązań budowy ramy wózka na przestrzeni historii i opracowano własny pomysł, który pod pewnymi względami udoskonala współczesne konstrukcje. Zdecydowano się na zaprojektowanie jak najprostszej ramy rozłącznej, na której zawieszone będą dwie wciągarki elektryczne. Konstrukcja miała być jak najbardziej zwarta, więc przed przeprowadzeniem obliczeń wymiarujących ramy, dobrano elektrowciągi, tak aby jej wymiary były dopasowane do dobranych cięgników. Aby uzyskać jak największe oszczędności oczekiwano otrzymania wyników zbliżonych do granicy naprężeń dopuszczalnych oraz zdecydowano się na wykonanie konstrukcji nośnej ze stalowych kształtowników dostępnych w hutach. W kolejnym rozdziale przeprowadzono obliczenia wymiarujące połączeń sworzniowych, które służą do zamocowania wciągarek do belki poprzecznej, oraz połączeń gwintowych, które łączą poprzecznicę z czołownicami. Zastosowano śruby wysokiej klasy wytrzymałości. Na końcu zaprojektowano czterokołowy mechanizm jazdy z dwoma kołami napędowymi, połączonymi ze sobą za pomocą wału, zasilanymi przez jeden silnik. Wszystkie podzespoły zostały dobrane z katalogów firmy Demag. Ostatnim etapem było wykonanie dokumentacji technicznej w postaci rysunku złożeniowego i wymiarującego ramy wózka.
File
  • File: 1
    PAWEŁ KORDACZUK praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8907

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb0615088a87b4a0bbd32a334c6b6652e/
URN
urn:pw-repo:WUTb0615088a87b4a0bbd32a334c6b6652e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page