Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Oracle WebLogic big clusters management with REST API Abstract

Konrad Aleksander Kaczkowski

Abstract

Application servers are inseparable part of modern corporate systems. They allow to run web applications and provide built-in mechanisms for support typical client requirements. As a result of using application server user can benefit from convenient application administration, ease of expoit and cooperation with databases. The aim of the study is to present a system that will allow to manage big Oracle WebLogic Server clusters with REST API. Project was designed and implemented to support Java Middleware Services in The European Organization for Nuclear Research (CERN).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Aleksander Kaczkowski (FEIT) Konrad Aleksander Kaczkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zarządzanie wielkimi klastrami Oracle WebLogic za pomocą REST API
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
11/16 (2125)
Reviewers
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Interfejs linii poleceń, Python, CERN, Oracle WebLogic, serwer aplikacyjny, oprogramowanie pośredniczące, REST API, usługi sieciowe
Keywords in English
CLI, Python, CERN, Oracle WebLogic, application sever, Middleware, REST API, Webservices
Abstract in Polish
Serwery aplikacyjne są nieodłącznym elementem dzisiejszych systemów korporacyjnych. Stanowią platformę dla uruchamiania aplikacji WWW i posiadają wbudowane mechanizmy do obsługi typowych aspektów współpracy z klientem. Oznacza to wygodę administrowania aplikacjami, ogólną łatwość użytkowania oraz współpracę z bazami danych. Przedmiotem niniejszej pracy jest system umożliwiający zarządzanie wielkimi klastrami serwera aplikacyjnego Oracle WebLogic za pomocą REST API. Projekt powstał na potrzeby wsparcia usług typu Java Middleware w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN.
File
  • File: 1
    Konrad_Kaczkowski_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9843

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb05be485d4cc459da9bdfe4c28eb2197/
URN
urn:pw-repo:WUTb05be485d4cc459da9bdfe4c28eb2197

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page