Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ewidencja gruntów i budynków jako element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Sylwia Ignatowska

Abstract

The subject of the work is “Land and building register as an element of the National Geodetic and Cartographic Resource, based on the example of the functioning of the County Office in Węgrów.'' It comprises the introduction, four chapters and the summary. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the contents of the land and building register, entities and cadastral items, its establishment and updating, including modernization, as well as explains what does the National Geodetic and Cartographic Resource deal with. The second, practical, part analyses the functioning of the department of surveying, cartography, cadastre and real estate management in the County Office in Węgrów. It describes the ways and methods of sharing the materials from the land and building register and from the Poviat Geodetic and Cartographic Resource.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Sylwia Ignatowska (WGiK) Sylwia Ignatowska Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Ewidencja gruntów i budynków jako element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie
Promotor
Józef Iwanicki (WGiK/ZKGN) Józef Iwanicki Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (WGiK/ZKGN)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (WGiK/ZKGN)
Kierunek / specjalność studiów
Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marcin Karabin (WGiK/ZKGN) Marcin Karabin Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (WGiK/ZKGN)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Józef Iwanicki (WGiK/ZKGN) Józef Iwanicki Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (WGiK/ZKGN)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
ewidencja gruntów i budynków, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej, mapa zasadnicza
Słowa kluczowe w języku angielskim
Land and building register, National Geodetic and Cartographic Resource, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, master map
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest ,,Ewidencja gruntów i budynków jako element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie’’. Zawiera wstęp, cztery rozdziały oraz podsumowanie. Praca podzielona jest na dwie części, teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej opisana została zawartość ewidencji gruntów i budynków, podmioty i przedmioty ewidencyjne, sposób jej zakładania, aktualizacji włącznie z modernizacją, jak również wyjaśnione zostało czym zajmuje się Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. W drugiej części praktycznej przeanalizowane zostało funkcjonowanie wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Opisany został sposób i zasady udostępniania materiałów z ewidencji gruntów i budynków oraz z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 12509

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb05b1bf9b17b4d4bb42b3d3403137c52/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb05b1bf9b17b4d4bb42b3d3403137c52

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek