Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Land and building register as an element of the National Geodetic and Cartographic Resource, based on the example of the functioning of the County Office in Węgrów

Sylwia Ignatowska

Abstract

The subject of the work is “Land and building register as an element of the National Geodetic and Cartographic Resource, based on the example of the functioning of the County Office in Węgrów.'' It comprises the introduction, four chapters and the summary. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the contents of the land and building register, entities and cadastral items, its establishment and updating, including modernization, as well as explains what does the National Geodetic and Cartographic Resource deal with. The second, practical, part analyses the functioning of the department of surveying, cartography, cadastre and real estate management in the County Office in Węgrów. It describes the ways and methods of sharing the materials from the land and building register and from the Poviat Geodetic and Cartographic Resource.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Ignatowska (FGC) Sylwia Ignatowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Ewidencja gruntów i budynków jako element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
ewidencja gruntów i budynków, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej, mapa zasadnicza
Keywords in English
Land and building register, National Geodetic and Cartographic Resource, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, master map
Abstract in Polish
Tematem pracy jest ,,Ewidencja gruntów i budynków jako element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie’’. Zawiera wstęp, cztery rozdziały oraz podsumowanie. Praca podzielona jest na dwie części, teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej opisana została zawartość ewidencji gruntów i budynków, podmioty i przedmioty ewidencyjne, sposób jej zakładania, aktualizacji włącznie z modernizacją, jak również wyjaśnione zostało czym zajmuje się Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. W drugiej części praktycznej przeanalizowane zostało funkcjonowanie wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Opisany został sposób i zasady udostępniania materiałów z ewidencji gruntów i budynków oraz z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 12509

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb05b1bf9b17b4d4bb42b3d3403137c52/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb05b1bf9b17b4d4bb42b3d3403137c52

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard