Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of heat pump visualisation and stearing system in wonderware inTouch

Piotr Mierzejewski

Abstract

The topic of this documet is a project of heat pump visualisation and stearing system in wonderware inTouch. The documet is divied on two parts. The theoretical and design one. The frist one consit of descritpion of SCADA system and heat pumps. The second one contains description.of an heat pump visualisation application, devided on conceptual design and executive project
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Mierzejewski (FCEMP) Piotr Mierzejewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu sterowania i wizualizacji pompy ciepła w środowisku InTouch
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Pompa ciepła, SCADA, wizualizacja, InTouch
Keywords in English
heat pump, visualisation, SCADA
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie systemu sterowania i wizualizacji pompy ciepła w środowisku inTouch. Praca została podzielona na dwie części, studialną i projektową. W pierwszej części studialnej opisane zostały systemy SCADA i obecne na rynku programy do ich tworzenia. Szczególną uwagę poświęcono programowi InTouch Machnie Edition, w którym został opracowany projekt. Następnie przybliżona została tematyka pomp ciepła oraz działanie sterownika pompy ciepła powietrze-woda. W drugiej części, projektowej znajduje się opis aplikacji wizualizującej pracę pompy ciepła. Opis ten podzielony został na trzy części, projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy oraz testowanie gotowej aplikacji.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30067

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTafcaa59f458f4c3db9d6a052de95f3e5/
URN
urn:pw-repo:WUTafcaa59f458f4c3db9d6a052de95f3e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page