Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for visualizing and processing of dynamic magnetic resonance spectroscopy results

Mirosław Bogusz

Abstract

The aim of presented thesis was to write and build an application in MATLAB environment, which allows to process and visualize the results of Magnetic Resonance Spectroscopy, as well as measure dynamics of neurometabolites in functional Magnetic Resonance Spectroscopy. The software loads the input P-FILE data from the scanner, preforms pre-processing operations and visualises the results. Analytical module of the application enables presentation of dynamics of chosen metabolite’s parameters, such as: amplitude, full-width at half-maximum or concentration. Its performance was reviewed for data collected from Discovery MR750w 3.0T scanner owned by the Interinstitute Laboratory of New Diagnostic Applications of Magnetic Resonance Imaging, Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (CNSLab IBIB PAN).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mirosław Bogusz (FEIT/IRMT) Mirosław Bogusz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja do wizualizacji i przetwarzania wyników dynamicznej spektroskopii rezonansu magnetycznego
Supervisor
Ewa Piątkowska-Janko (FEIT/IRMT) Ewa Piątkowska-Janko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Piątkowska-Janko (FEIT/IRMT) Ewa Piątkowska-Janko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
jądrowy rezonans magnetyczny, spektroskopia rezonansu magnetycznego, badania czynnościowe, neuroobrazowanie
Keywords in English
nuclear magnetic resonance, magnetic resonance spectroscopy, functional imaging, neuroimaging
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie w środowisku MATLAB aplikacji do przetwarzania i wizualizacji wyników badania spektroskopii rezonansu magnetycznego oraz pomiaru dynamiki metabolitów mózgowych w badaniu czynnościowej spektroskopii rezonansu magnetycznego. Opracowany program umożliwia wczytanie plików źródłowych z aparatu w postaci P-FILE, wykonanie operacji wstępnego przetwarzania danych, a następnie ich wizualizację. Moduł analityczny aplikacji pozwala na przedstawienie dynamiki wybranych parametrów, takich jak: amplituda, szerokość połówkowa czy stężenie danego metabolitu oraz badanie ich zmian w czasie w wyniku wykonywania czynności. Działanie aplikacji zostało sprawdzone dla danych pochodzących ze skanera Discovery MR750w 3.0T firmy GE pracującego w Środowiskowej Pracowni Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (CNSLab IBIB PAN).
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska-MBogusz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32031

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaf975ce14ac448d89222d0e4ccae81ca/
URN
urn:pw-repo:WUTaf975ce14ac448d89222d0e4ccae81ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page