Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An external preamplifier to the DW1000 module for ultra-wideband transmission

Katarzyna Woźna

Abstract

The aim of the thesis was to design and build an external low noise preamplifier that would increase the communication range of DW1000 module produced by DecaWave. Based on the calculated attenuator value and the noise figure, requirements for the designed device were delineated. Then the concept of the device was set out. In order to build the preamplifier, microwave integrated circuits, such as RF switches and amplifier were used. Next, the process of LNA preamplifier design and its tuning stages was presented. Finally, all the electrical components used in the device were measured. The results of these tests confirmed that the requirements delineated in the thesis were met.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Woźna (FEIT) Katarzyna Woźna,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ przedwzmacniacza do modułu ultraszerokopasmowej transmisji danych DW1000
Supervisor
Ryszard Michnowski (FEIT/IRMT) Ryszard Michnowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Michnowski (FEIT/IRMT) Ryszard Michnowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Daniel Gryglewski (FEIT/IRMT) Daniel Gryglewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
UWB, wzmacniacz niskoszumny, czułość odbiornika
Keywords in English
ultra-wideband, low-noise amplifier, receiver sensitivity
Abstract in Polish
Tematem pracy było zrealizowanie zewnętrznego niskoszumnego przedwzmacniacza, pozwalającego na zwiększenie zasięgu transmisji ultraszerokopasmowej modułu nadawczo-odbiorczego DW1000 firmy DecaWave. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń bilansu łącza oraz wypadkowego współczynnika szumów, sformułowano wymagania stawiane opracowanemu układowi. Następnie przedstawiono koncepcję jego realizacji. Do budowy przedwzmacniacza wykorzystano scalone układy mikrofalowe (klucze, wzmacniacz). Zaprezentowano proces projektowania przedwzmacniacza oraz jego strojenia. W ostatnim etapie przeprowadzono badania poszczególnych elementów wchodzących w skład przedwzmacniacza oraz całego zmontowanego układu. Badania potwierdziły, że założenia postawione w pracy zostały osiągnięte.
File
  • File: 1
    253009-Katarzyna_Wozna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaf76c8a226bf470aa844b5d3461326e5/
URN
urn:pw-repo:WUTaf76c8a226bf470aa844b5d3461326e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page