Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of mechanical loads in combustion engines with spark ignition as an example 1,6 HC CVH EFI

Konrad Ostrowski

Abstract

W pracy przedstawiono szereg działań podjętych w celu przeprowadzenia modyfikacji jednostki napędowej o zapłonie iskrowym. Modyfikacje silnika mają zwiększyć jego osiągi lecz spowodują również zwiększenie obciążenia układu korbowego. Przed podjęciem zasadniczych działań przedstawiono krótką historię jednostki napędowej oraz jej parametry. Następnie sformułowano cel modyfikacji oraz opisano samochód wzorcowy do którego napędzania służy tytułowy silnik. W dalszej części pracy opisano wykonany przez autora model 3D układu korbowo-tłokowego. Wspomniany model został wykorzystany do wykonania dalszych obliczeń. Kolejno wykonane zostały obliczenia indykatorowe. Omówiona została mechanika układu korbowego. W rozdziale poświęconym dynamice układu korbowego przedstawiono siły działające w układzie korbowym oraz obliczono ich wartości w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Dla zilustrowania ich przebiegu sporządzono wykresy. Efektem obliczeń dynamicznych jest wykres przebiegu momentu obrotowego silnika. W następnej kolejności, również w oparciu o wykonane modele, obliczono stopień wyrównoważenia wału korbowego. W ostatniej części obliczeniowej skonfrontowano siły działające w układzie korbowym z jego głównymi elementami. Efektem tych obliczeń są wartości naprężeń występujących w rozpatrywanych podzespołach, które dają pogląd na ich wytrzymałość. W podsumowaniu krótko przeanalizowano wyniki obliczeń oraz opisano cechy wytrzymałościowe układu korbowego. Poruszono tu kwestie współczynnika bezpieczeństwa w zależności od rodzaju materiału użytego do produkcji danego elementu. Ostatecznie rozpatrzono korzyści oraz wady modyfikacji jednostki napędowej celem zwiększenia jej osiągów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Ostrowski (FACME) Konrad Ostrowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wyznaczanie obciążeń mechanicznych w silniku spalinowym o zapłonie iskrowym na przykładzie silnika 1,6 HC CVH EFI
Supervisor
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
76
Reviewers
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Obliczenia indykatorowe 2. Mechanika układu korbowego 3. Dynamika układu korbowego 4. Obliczenia wytrzymałościowe silnika
Keywords in English
1. Indicated calculations 2. Crank system mechanics 3. Crank cystem dynamics 4. Engine’s strenght calculations
File
  • File: 1
    Konrad_Ostrowski_237785.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10296

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaf5e227a700d4d76bfdd405f6e46e835/
URN
urn:pw-repo:WUTaf5e227a700d4d76bfdd405f6e46e835

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page