Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of a Vehicle Crash

Łukasz Norbert Węgrzyniak

Abstract

The purpose of the thesis is a comparison of the three models of calculation unstable movement computing on a two axle vehicle, i.e.: Marqurd’s model, Burg’s model, McHenry–Marquard’s model and determining the suitability of a particular method for a particular course of road accidents. It is considered planar movement of the car being in a slip of abandonment and the values are analyzed initial linear velocity and the initial angular velocity. Based on the results obtained from the calculation methods, determine compliance models with the results obtained from the simulation. In this thesis were used two computer programs, Virtual CRASH 2.2 and Cyborg Idea V-SIM 3.0 to simulate the movement of the vehicle crash and supporting the reconstruction of road accidents. They are described in Chapter 2. In the next part of the thesis description presents the flat movement of the car being in a slip of abandonment and characterized three computational models with mathematical relations. Chapter 5 presented a method of analysis methods of calculation. Also, was presented the results of calculation and simulations. There are compared the initial angular velocity and the initial velocity of the vehicle for the assumed linear displacement and rotation in movement after crash. At least the simulation results with step by step analyzes was included in final conclusions. Determined was the most universal method for determining the initial linear velocity and the initial angular velocity. It also presented a calculation model, so you could accurately determine the initial line velocity. It also was found that none of the methods could not provide high compliance determined initial angular velocity of the simulation results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Norbert Węgrzyniak (FACME) Łukasz Norbert Węgrzyniak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza ruchu pozderzeniowego samochodu
Supervisor
Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Reviewers
Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Analiza ruchu pozderzeniowego.2. Ruch płaski pojazdu będącego w poślizgu z zarzuceniem.3. Modele obliczeniowe.4. Programy symulacyjne.
Keywords in English
1.Analysis of vehicle movement after crash.2.Planar movement of the car being in a slip of abandonment.3.Computational models.4.Simulation programs.
Abstract in Polish
Zadaniem pracy jest porównanie trzech modeli obliczeniowych dotyczących ruchu niestatecznego pojazdu dwuosiowego tj.: modelu Marqurda, modelu Burga, modelu McHenry’ego-Marquarda oraz określenie przydatności danej metody dla konkretnego przebiegu zdarzenia drogowego. Rozpatrywany jest ruch płaski samochodu będącego w poślizgu z zarzuceniem, a wartościami analizowanymi są początkowa prędkość liniowa oraz początkowa prędkość kątowa. Na podstawie wyników uzyskanych z metod obliczeniowych określono zgodność modeli z otrzymanymi wynikami z symulacji. Zaprezentowane są dwa programy komputerowe, Virtual CRASH 2.2 i Cyborg Idea V-SIM 3.0 służące do symulacji ruchu pojazdu oraz wspomagające rekonstrukcję wypadków drogowych. Zostały one opisane w Rozdziale 2. W kolejnej części pracy umieszczono opis ruchu płaskiego samochodu będącego w poślizgu z zarzuceniem oraz scharakteryzowano trzy modele obliczeniowe wraz z zależnościami matematycznymi. W Rozdziale 5. zaprezentowany został sposób przeprowadzania analizy metod obliczeniowych jak również, zamieszczono wyniki obliczeń oraz wyniki symulacji. Porównane są: początkowa prędkość kątowa i początkowa prędkość liniowa pojazdu dla założonego przemieszczenia i obrotu w ruchu pozderzeniowym. W ostatniej części pracy, na podstawie analizy wcześniej uzyskanych wyników wyciągnięto wnioski końcowe. Określona została najbardziej uniwersalna metoda służąca do wyznaczanie początkowej prędkości liniowej oraz początkowej prędkości kątowej. Przedstawiono również model obliczeniowy, dzięki któremu można najdokładniej określić początkową prędkość liniową. Stwierdzono także, że żadna z metod nie zapewnia wysokiej zgodności wyznaczonej początkowej prędkości kątowej z wynikami symulacji we wszystkich rozpatrywanych przypadkach.
File
  • File: 1
    Analiza ruchu pozderzeniowego samochodu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9740

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaf35c534c4f14b9098da353b62996f4d/
URN
urn:pw-repo:WUTaf35c534c4f14b9098da353b62996f4d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page