Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aging tests on photonic liquid crystal fibers

Katarzyna Sołtysiak

Abstract

This thesis presents results of the aging tests on materials such as photonic crystal fibers infiltrated with liquid crystals. In section I the concept of aging tests was defined. In section II the theory of photonic crystal fibers, liquid crystals and photonic liquid crystals fibers was introduced. The III part describes materials from which usually photonic crystal fibers are made of. The optical and mechanical properties of polymers (PMMA, PC) and silica glass are also shown. A short description of photonic crystal fibers manufacturing method are also presented. In section IV effects of the influence of external factors on the aging process for glass, polymers and liquid crystals are shown. Fifth section presents research methods, devices and experimental setups. This section explains what kind of samples were made and which external factors were forced (temperature, humidity, gravitation, mechanical disturbances and UV radiation). In this part the program of aging tests is included. Section VI presents the experimental results with a summary table. In section VII the conclusions are included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Sołtysiak (FP) Katarzyna Sołtysiak,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Badania starzeniowe ciekłokrystalicznych światłowodów fotonicznych
Supervisor
Marzena Tefelska (FP/OPD) Marzena Tefelska,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marzena Tefelska (FP/OPD) Marzena Tefelska,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Piotr Lesiak (FP/OPD) Piotr Lesiak,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
badania starzeniowe, światłowody fotoniczne, ciekłe kryształy
Keywords in English
aging tests, photonic crystal fibers, liquid crystals
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań starzenia materiałów jakimi są ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne. W rozdziale I zdefiniowano pojęcie badań starzeniowych. W II rozdziale przybliżona została teoria dotycząca przedmiotu badań – światłowodów fotonicznych wypełnionych ciekłym kryształem. Opisano w nim pokrótce światłowody fotoniczne, ciekłe kryształy, a także struktury jakimi są ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne. III rozdział opisuje materiały, z których najczęściej wykonuje się światłowody fotoniczne, a więc polimery (PMMA, PC) i szkło krzemionkowe – ich właściwości optyczne i mechaniczne. Przedstawiono także krótko metody wytwarzania światłowodów fotonicznych. W IV rozdziale opisano jak czynniki wpływające na starzenie materiałów oddziałują na dane materiały, a więc polimery, szkło krzemionkowe i ciekłe kryształy. V rozdział przedstawia metody wykonywanych badań czyli opisuje jakie próbki zostały wykonane, jakim czynnikom zostały one poddane oraz w jaki sposób dokonano danych oddziaływań. Omówiono przyrządy, dzięki którym poddawano światłowody czynnikom degradującym, a także układy do pomiaru wyników. W tym rozdziale znajduje się także program badań starzeniowych, którego wykonanie było jednym z głównych zadań. Widnieje on w rozdziale w postaci dwóch tabel – jednej wykonanej przed badaniami i drugiej opracowanej po uzyskaniu wyników eksperymentu. VI rozdział przedstawia uzyskane w eksperymencie wyniki, wraz z tabelą zbiorczą. W VII rozdziale znajdują się wnioski końcowe. Uzyskano wyniki wykazujące jak warunki zewnętrzne takie jak temperatura, wilgotność, grawitacja, zaburzenia mechaniczne czy promieniowanie ultrafioletowe wpływają na światłowody fotoniczne wypełnione ciekłym kryształem.
File
  • File: 1
    Sołtysiak_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9705

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaf32fc81b652435faca08cb006e91c0b/
URN
urn:pw-repo:WUTaf32fc81b652435faca08cb006e91c0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page