Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Jazz Music Centre in Warsaw, Praga

Kornela Aleksandra Jacheć

Abstract

The main objective of the work is the design of Jazz Music Centre building. The project is located in Warsaw, Praga district, on the undeveloped plot between Okrzei and Kłopotowskiego streets. The mail purpose of the project is to create a place which supports polish jazz music and its development. The location of the project is unique because of the proximity of Praga’s historic housing. One of the most important establishments of the work is to allude as best as possible to the context of the neighborhood in terms of urban and visual aspects. The plot is currently undeveloped and serves as a parking. The plot is covered by the local development plan which provides for its development. In addition, the plan provides for the construction of an underground tunnel under the plot. The application program includes various functions conducive to experiencing and creating jazz music. The two most important are the auditorium and club hall, which have a common multilevel technical facility with rooms for artists, magazine and stage service rooms. Other rooms such as rehearsal rooms, learning rooms and jam session rooms are available to the public. In addition, the facility has a buffet and music store. The finish of the facade refers to the surrounding historical buildings. Elevation is designed as clinker brick with pilasters symbolizing musical rhythm. One of the establishments was to design the facade with as few windows as possible. The idea was to enhance the sense of hearing, but to exclude others. This idea is reflected in the minimalist interior finish.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kornela Aleksandra Jacheć (FA) Kornela Aleksandra Jacheć,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM MUZYKI JAZZOWEJ NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
Supervisor
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1868/L
Reviewers
Maciej Lasocki (FA/CUDRL) Maciej Lasocki,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
muzyka, jazz, akustyka, Praga, integracja
Keywords in English
music, jazz, acoustics, Praga, integration
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt budynku użyteczności publicznej, pełniącego funkcję centrum muzyki jazzowej. Projekt jest zlokalizowany w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa, na nie-zabudowanej działce między ulicami Okrzei i Kłopotowskiego. Głównym celem projektu jest stworzenie obiektu wspierającego polską muzykę jazzową oraz jej rozwój. Lokalizacja projektu jest wyjątkowa ze względu na sąsiedztwo zabytkowej zabudowy Pragi. Jednym z założeń projektu jest jak najlepsze wpisanie się w kontekst miejsca, zarówno pod kątem urbanistycznym, jak i wizualnym. Obecnie opracowywana działka jest niezabudowana, znajduje się na niej parking. Działka objęta jest planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje całkowite jej zabudowanie. Dodatkowo w planie przewidziana jest budowa tunelu podziemnego pod działką. W programie użytkowym przewidziano różnorodne funkcje sprzyjające odczuwaniu i tworzeniu muzyki jazzowej. Dwiema najważniejszymi są sale: koncertowa i klubowa, które posiadają wspólne wielopoziomowe zaplecze techniczne z pomieszczeniami dla artystów, magazynami i pomieszczeniami obsługującymi sceny. Pozostałe pomieszczenia takie jak: sale prób, sale nauki gry oraz sale jam session są ogólnodostępne dla użytkowników. Dodatkowo w obiekcie znajduje się bufet oraz sklep muzyczny. Wykończenie elewacji ma nawiązywać do okolicznej historycznej zabudowy. Zaprojektowano elewacje z cegły klinkierowej z pilastrami symbolizującymi rytm muzyczny. Jednym z założeń było zaprojektowanie elewacji z jak najmniejszą ilością okien. Ideą było jak największe wyczulenie zmysłu słuchu, a wyłączenie pozostałych. Ta idea ma swoje odzwierciedlenie w minimalistycznym wykończeniu wnętrza.
File
  • File: 1
    275704_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33110

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaeeb49dd9aff4ebcbe6c68128f31ca9f/
URN
urn:pw-repo:WUTaeeb49dd9aff4ebcbe6c68128f31ca9f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page