Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected applications of artificial intelligence methods in administration

Adam Cezary Nowak

Abstract

The aim of this academic work is to describe the issues of artificial intelligence and specific techniques in this field in terms of their administrative and legal applications, with particular emphasis on expert systems. The first chapter contains a review of the concepts of human intelligence developed in the field of psychology and comments on the relationship between these concepts and modeling/implementing of cognitive activities in computer science. The next chapter includes a historical outline of the research on artificial intelligence, along with an indication of key events in the history of this discipline (such as the Dartmouth conference). The third chapter explores expert systems, their construction methods, their characteristics and the areas in which they are used today. Chapter four reviews the applications of expert systems in assisting public administration, indicating typical areas of application, supported by examples (such as SHYSTER and SEIRICH systems). The last section contains information about the applications of other artificial intelligence techniques that are different from expert systems (such as artificial neural networks), in administration and related areas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Cezary Nowak (FASS) Adam Cezary Nowak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w administracji
Supervisor
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Michał Stelmach (FASS/DPEA) Michał Stelmach,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracja, sztuczna inteligencja, systemy eksperckie, sztuczne sieci neuronowe, systemy doradcze, programy konwersacyjne
Keywords in English
administration, artificial intelligence, expert systems, artificial neural networks, advisory systems, chatbots
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia sztucznej inteligencji oraz specyficznych technik tej dziedziny w aspekcie ich zastosowań administracyjno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów eksperckich. Rozdział pierwszy zawiera przegląd koncepcji inteligencji ludzkiej, rozwijanych na gruncie psychologii oraz uwagi na temat związków tych koncepcji z modelowaniem i sztuczną realizacją czynności poznawczych w informatyce. Kolejny rozdział obejmuje rys historyczny badań nad sztuczną inteligencją, wraz ze wskazaniem kluczowych dla historii tej dziedziny wydarzeń (takich jak konferencja w Dartmouth). Rozdział trzeci przybliża zagadnienie systemów eksperckich, metody ich konstrukcji, charakterystyczne cechy oraz obszary, w których są stosowane obecnie. W rozdziale czwartym dokonuję przeglądu zastosowań systemów eksperckich we wspomaganiu administracji publicznej, wskazując typowe obszary ich zastosowań, poparte przykładami (takimi jak systemy SHYSTER i SEIRICH). Ostatni rozdział zawiera informacje o zastosowaniach innych technik sztucznej inteligencji, różnych od systemów eksperckich (jak np. sztuczne sieci neuronowe), w administracji i obszarach z nią związanych.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_2019_Adam_Nowak_Wybrane_zastosowania_metod_sztucznej_inteligencji_w_administracji..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28132

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaee27e3d64d04da88417b6225d4929b1/
URN
urn:pw-repo:WUTaee27e3d64d04da88417b6225d4929b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page