Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Three-dimentional Environments Generator. Rendering Module

Tomasz Zabłocki

Abstract

A preface of the thesis contains introduction to the terrain geometry generation and rendering algorithms. A brief description of the natural terrain forms is included. It also contains the aims and goals of the thesis and all the proposed assumptions. The second part covers mathematical and physical models that were a basis to the implemented components. It contains an explanation of the meaning of height maps and procedural height map generation algorithms. It also contains an analysis of the terrain-texturing problem. The third part covers the program structure, class diagrams and a brief description of some implementation details. Class diagrams, presented in the UML notation are included. The last chapter covers a summary and a conclusion. It also contains a proposal of the future work and application extentions that can be implemented to enhance the end-user experience. The appendix contains a brief manual to the final version of the generator application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Zabłocki (FEIT/ICS) Tomasz Zabłocki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Generator scenerii trójwymiarowych — moduł renderowania
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000744
Keywords in Polish
teren, mgła, wizualizacja cieczy, DirectX, teksturowanie
Keywords in English
terrain, fog, fluid visualisation, DirectX, texturing
Abstract in Polish
Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie do proMemu generowania i renderowania powierzchni terenu. Omówione zostaly też cele pracy i przyjęte założenia. Zawiera opis rodzajów ukształtowania terenu jakie można zaobserwować w świecie rzeczywistym. Drugą część pracy stanowi opis modeli matematycznych i fizycznych będących podstawą dla wykonanych komponentów- Zawiera wytłumaczenie pojęcia map wysokości i zastosowanych proceduralnych podejść do generowania map oraz analizę problemu teksturowania terenu. Trzecia część pracy poświęcona jest implementacji aplikacji. Zawiera opis struktury programu, diagramy klas poszczególnych modułów (zaprezentowane w notacji języka UML) oraz opis ciekawszych szczegółów dotyczących implementacji poszczególnych problemów. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie i ocenę uzyskanych efektów oraz rozważania na temat możliwości rozwoju aplikacji, ewentualnych rozszerzeń o symulacje efektów zachodzących w przyrodzie. W załczniku znajduje się skrócona, wzbogacona rysunkami instrukcja obsługi ostatecznej wersji aplikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaee0df1b80bc4cc5bba648f111c0b61f/
URN
urn:pw-repo:WUTaee0df1b80bc4cc5bba648f111c0b61f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page