Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a cylindrical steel tank with fixed roof and capacity about 26 000 m3

Paulina Anna Stępień

Abstract

The subject of this work is a cylindrical steel tank with fixed roof and capacity about 26 000 m3 designed for molasses storage. All calculations were made in compliance with Polish and European standards for building industry. The thesis contains technical description with detailed descriptions of tank construction, tank equipment and mounting method, and calculations. In the first part of the calculations the geometry of tank was initially selected. In the next part the characteristic values of permanent and live loads were gathered and using the load combinations the factored load was determined. The next step was designing the tank roof which consists of 24 supporting beams made of IPE450 profiles, purlins made of UPE160 and UPE80 profiles, circumferential ring and keystone. The circumferential ring includes L100x100x12 bevel and a channel section made of UPE360 profile. The keystone is designed as a ring in which all the supporting beams coincide. Another part of the calculations is evaluation of local and global stability. The last part contains calculations of the stresses in the tank shell and bottom joint.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Anna Stępień (FCE) Paulina Anna Stępień,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowego zbiornika cylindrycznego z dachem stałym o pojemności ok. 26 000 m3
Supervisor
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4418
Reviewers
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zbiornik, konstrukcje stalowe, dach stały, zbiornik cylindryczny, magazynowanie cieczy
Keywords in English
tank, steel structures, fixed roof, cylindrical tank, liquid storage
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania, wykonanego zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w polskich oraz europejskich normach, jest zbiornik stalowy cylindryczny z dachem stałym służący do magazynowania melasy o projektowanej pojemności 26 000 m3. Praca zawiera opis techniczny, w którym szczegółowo opisano konstrukcję zbiornika, wyposażenie zbiornika oraz sposób montażu, a także obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. W pierwszej części obliczeń dobrano wstępnie geometrię zbiornika. W kolejnej części zebrano wartości charakterystyczne obciążeń stałych i zmiennych działających na zbiornik oraz stosując kombinacje obciążeń wyznaczono obciążenie obliczeniowe. Następnym etapem było zaprojektowanie dachu zbiornika. Składa się on z 24 dźwigarów dachowych o przekroju IPE450 podpartych przegubowo na płaszczu zbiornika, płatwi o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej o przekroju UPE160 oraz UPE80, pierścienia brzegowego w styku okapowym oraz zwornika. Pierścień brzegowy składa się z kątownika L100x100x12 oraz ceownika UPE360, na którym podparto dźwigar. Zwornik zaprojektowano jako pierścień o przekroju skrzynkowym z górną półką przesuniętą w stosunku do dolnej półki. Kolejnym punktem pracy było sprawdzenie stateczności lokalnej powłoki walcowej. Ustalono dzięki temu, że nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych pośrednich pierścieni usztywniających. Sprawdzono również stateczność globalną zbiornia, co zweryfikowało, że nie potrzebne jest zastosowanie dodatkowych zakotwień zapobiegających unoszeniu zbiornika. W ostatniej części obliczeń sprawdzono naprężenia w miejscu połączenia płaszcza zbiornika z dnem.
File
  • File: 1
    251968-Paulina Stępień-Projekt stalowego zbiornika cylindrycznego z dachem stałym o pojemności ok 26 000 m3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12507

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaebbf3bb2c684757b56a22cc59bb0981/
URN
urn:pw-repo:WUTaebbf3bb2c684757b56a22cc59bb0981

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page