Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of urban passage at Piłsudskiego street in Legionowo

Natalia Stachowicz

Abstract

The compositional axis as one of the urban elements often determines the development of urban areas. This study constitutes the urban project, the core (axis) of which is Piłsudskiego Street in Legionowo. The project was created as a result of functional-utility analyses and current planning regulations. The concept of the urban passage was created as combination of four main modules and six segments which can be freely combined and connected together. In terms of content the project consists of two main parts, i.e: - part I: functional-utility analyses of the area in the main part of Legionowo, - part II: urban project of the selected area in the centre of the town along the Piłsudskiego Street. The above described analyses and the project of the urban concept are presented on the six boards attached which constitute an integral part of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Stachowicz (FA) Natalia Stachowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Projekt urbanistyczny miejskiego pasażu na ul.Piłsudskiego w Legionowie
Supervisor
Maciej Lasocki (FA/CUDRL) Maciej Lasocki,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1918/L
Reviewers
Maciej Lasocki (FA/CUDRL) Maciej Lasocki,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Artur Filip (FA/CUDPP) Artur Filip,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
analiza użytkowo- funkcjonalna, czynniki urbanistyczne, projekt urbanistyczny, projekt zagospodarowania przestrzennego, koncepcja urbanistyczna, obszar, użytkowanie, pasaż miejski, park miejski, pawilon, moduł
Keywords in English
functional-utility analyse, urban factors, urban project, Local Development Plan (LDP), urban concept, area, operation, urban passage, city park, pavilion, module
Abstract in Polish
Oś kompozycyjna jako jeden z elementów urbanistycznych niejednokrotnie determinuje rozwój obszarów miejskich. Niniejszą prace stanowi projekt urbanistyczny, którego trzonem (osią) jest ulica Piłsudskiego w Legionowie. Powstał on w wyniku przeprowadzonych analiz użytkowo- funkcjonalnych oraz obowiązujących dokumentów planistycznych. Koncepcja urbanistyczna pasażu została stworzona jako kombinacja czterech zasadniczych modułów oraz sześciu wynikowych segmentów, które można ze sobą dowolnie zestawiać i łączyć. Pod względem merytorycznym praca składa się z dwóch zasadniczych części, tzn.: -część pierwsza: analizy użytkowo- funkcjonalne terenu położonego w centralnej części miasta Legionowo, -część druga: projekt urbanistyczny wybranego obszaru w centralnej części miasta wzdłuż ulicy Piłsudskiego, Sześć dołączonych plansz, na których zostały przedstawione wyżej opisane analizy oraz projekt koncepcji urbanistycznej stanowią integralną część pracy.
File
  • File: 1
    271955_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25349

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaebb982b70c34fa8ad93d188f6d4ccc5/
URN
urn:pw-repo:WUTaebb982b70c34fa8ad93d188f6d4ccc5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page