Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of selected structural elements for a reinforced concrete commercial building

Dawid Mikołaj Sputo

Abstract

This bachelor’s thesis includes structural design of a reinforced concrete commercial building. The structure is composed of slabs supported by bearing walls and circular reinforced concrete columns, which transfers the load to the foundation pads. The lateral stiffness of the building in both directions is ensured by reinforced concrete walls. The cubature and architectural aspects of this project was design by: arch. Beata Dawidowska – Pracownia Projektowa, which also gives permission for its usage for purposes of this thesis. Based on this project, calculations of the chosen parts of the structure were performed. This building consists of two storeys. On the ground floor, there are located: the exhibition pavilion and service areas. Communication among the storeys is enabled by two staircases and elevator shaft. There are exhibition pavilion and storage on the first floor of this building. The calculated reinforced concrete structural elements: - Slab 20 cm thick - Column of diameter- d=30 cm - Foundation pad - 200x200 cm - Longitudinally spanning staircase The thesis is be divided into three parts: - Technical description of the building - Calculations of the chosen elements of the structure - Architectural and structural drawings All calculations regarding the construction elements and loads were done according to the Eurocodes. The model of the slab was performed in Autodesk Robot. The internal forces were derived using the program. The reinforcement detailing was performed with the use of Autodesk Robot 2018 and manually. The calculations of the column and the foundation were done manually. Autodesk AutoCAD 2018 software was used to prepare the drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Mikołaj Sputo (FCE) Dawid Mikołaj Sputo,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych żelbetowego budynku usługowego
Supervisor
Marta Lutomirska (FCE/ICE) Marta Lutomirska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
79+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIl-5576
Reviewers
Marta Lutomirska (FCE/ICE) Marta Lutomirska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, żelbet, zbrojenie, strop, płyta, słup, konstrukcje betonowe
Keywords in English
concrete, reinforced concrete, reinforcement, slab, column, structural design
Abstract in Polish
Poniższa praca inżynierska zawiera projekt konstrukcji żelbetowego budynku o przeznaczeniu usługowym. Projektowana konstrukcja składa się ze zbrojonych betonowych płyt podpartych na żelbetowych słupach i ścianach nośnych, które przenoszą obciążenia do stóp fundamentowych. Kubatura i aspekty architektoniczne zostały zaprojektowane przez: arch. Beata Dawidowska – Pracownia Projektowa. Pracownia ta wydała zgodę na wykorzystanie ich na potrzeby poniższej pracy dyplomowej. Bazując na powyższym projekcie zostały przygotowane obliczania wybranych elementów konstrukcji. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Na parterze znajduje się sala sprzedaży oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na komunikację pomiędzy piętrami pozwalają dwie klatki schodowe oraz szacht windowy. Sala sprzedaży i magazyn zajmują drugą kondygnację. Wybrane zaprojektowane żelbetowe elementy: - Płyta o grubości 20 cm - Słup o średnicy d=30 cm - Fundament stopowy pod kolumną 200 x 200 cm - Klatka schodowa Praca będzie podzielona na trzy części: - Opis techniczny budynku - Obliczenia wybranych elementów konstrukcyjnych - Rysunki danych elementów Wszystkie obliczenia elementów konstrukcji i obciążeń były liczone zgodnie z Normami Europejskimi. Model obliczeniowy płyty żelbetowej został wykonany w programie AutoDesk Robot. Otrzymane siły wewnętrzne są wynikiem obliczeń przygotowanych przez powyższy program. Detale zbrojenia zostały wykonane przy pomocy oprogramowania firmy AutoDesk Robot 2018 oraz manualnie. Obliczenia słupa i fundamentu zostały policzone ręcznie. AutoDesk AutoCAD 2018 pozwolił na przygotowanie dokumentacji rysunkowej.
File
  • File: 1
    praca_inż_-Sputo_Dawid_Mikołaj-258036.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35305

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaebb3d01200644e1ab60c7cea2494ae6/
URN
urn:pw-repo:WUTaebb3d01200644e1ab60c7cea2494ae6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page