Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis and investigation of catalytic activity of the Hoveyda-Grubbs complexes preventing undesired isomerization of double bond

Joanna Maria Rogińska

Abstract

Olefin metathesis plays a key role in many organic synthesis and polymerizations. Catalysts of this reaction are being studied in order to make them more active, universal, stable and easier to recover. There are numerous publications about ruthenium catalysts. In my research I have focused on Hoveyda-Grubbs II generation catalyst because of its stability and high activity. Many modifications of this complex have been described, including modification of the NHC ligand, anion ligands and benzylidene. One of the obstacles concerning the reaction of metathesis may be undesired migration of the double bond along the carbon chain. According to literature this migration is inhibited in presence of quinones in the reaction mixture. The purpose of this work was to synthetize Hoveyda-Grubbs II generation catalysts with quinones inbuilt. I have gained complexes with benzo-, naphto- and anthraquinone ligands. I have investigated their activity in cross metathesis reactions with dodecene and ring closing metathesis reactions with diethyl allyl-(methylallyl)malonate and β-lactam compounds. In the cross metathesis reaction of dodecene I was also investigating their ability to prevent undesired isomerization. The research has shown that the quinone complexes prevent undesired isomerization more than Hoveyda-Grubbs II generation catalyst. All of the tested catalysts have got similar catalytic activity in ring-closing metathesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Maria Rogińska (FC) Joanna Maria Rogińska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza i określenie aktywności katalitycznej kompleksów typu Hoveydy-Grubbsa, przeciwdziałających izomeryzacji wiązania podwójnego
Supervisor
Michał Fedoryński (FC/CDSB) Michał Fedoryński,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Fedoryński (FC/CDSB) Michał Fedoryński,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Mariola Koszytkowska-Stawińska (FC/DOC) Mariola Koszytkowska-Stawińska,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Metateza, izomeryzacja, kataliza, chinony
Keywords in English
Metathesis, isomerization, catalysis, quinones
Abstract in Polish
Reakcja metatezy olefin odgrywa istotną rolę w wielu syntezach organicznych oraz procesach polimeryzacji. Prowadzone są liczne badania nad katalizatorami tej reakcji, mające na celu podwyższenie ich aktywności, zwiększenie uniwersalności, stabilności i łatwości odzyskiwania. Najliczniej badanymi katalizatorami tej reakcji są katalizatory rutenowe. W pracy skupiłam się na katalizatorze Hoveydy-Grubbsa II generacji, ze względu na jego trwałość i wysoką aktywność. Opisano liczne modyfikacje strukturalne ligandu NHC, ligandów anionowych oraz części benzylidenowej tego kompleksu. Jedną z przeszkód towarzyszących reakcjom metatezy może być niepożądana migracja wiązania podwójnego wzdłuż łańcucha węglowego. W literaturze opisano, że migracji tej przeciwdziała dodatek chinonów do środowiska reakcji. Celem pracy było wbudowanie chinonów w strukturę kompleksu typu Hoveydy-Grubbsa II generacji. Otrzymałam kompleksy benzo-, nafto- i antrachinonowe, których aktywność badałam w reakcjach metatezy krzyżowej CM dodecenu i metatezy zamknięcia pierścienia RCM allilo-(metyloallilo-)malonianu dietylu i związków β-laktamowych. Dodatkowo, w reakcji CM dodecenu badałam ich zdolność przeciwdziałania izomeryzacji. Badania wykazały, że otrzymane przeze mnie kompleksy chinonowe bardziej przeciwdziałają izomeryzacji niż katalizator Hoveydy-Grubbsa II generacji. Wszystkie badane katalizatory wykazywały podobną aktywność w reakcjach RCM.
File
  • File: 1
    Joanna Rogińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8512

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaeb7a85f00ab4e27b984e02839b7cb08/
URN
urn:pw-repo:WUTaeb7a85f00ab4e27b984e02839b7cb08

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page